keyware

CO2-prestatieladder

Van Wijnen is gecertificeerd conform ISO 14001 en de CO₂-prestatieladder niveau 3. Zo dragen we bij aan het vinden van een betere balans tussen de elementen ‘mens’, ‘milieu, en ‘zakelijk belang’.

Reductie CO₂-uitstoot

Om de totale CO₂-uitstoot met twaalf procent te beperken, wil Van Wijnen in 2015 een reductie hebben behaald van tien procent in de uitstoot door gas, koelmiddelen en het wagenpark (scope 1). Daarnaast willen we een daling van zestien procent bereiken in de uitstoot door elektriciteit, privéauto’s die zakelijk worden gebruikt en vliegreizen (scope 2).

Medewerkers helpen mee

Om de ISO 14001-norm in de organisatie en de bewustwording rondom de CO₂-uitstoot in te bedden in de organisatie, voert Van Wijnen een uitgebreid communicatietraject uit. Zo moedigen we elke medewerker aan om zuinig om te gaan met het milieu.

Documentatie

Via relatiemagazine Op de Korrel worden relaties en medewerkers op de hoogte gehouden over de voortgang van de inspanningen om de uitstoot te reduceren. Alle documentatie rondom de CO₂-prestatieladder en de voortgang van de acties staat hier:

CO₂-voetafdruk: rapportages

Energiemanagement en CO₂-prestatieladder

Communicatie rondom CO₂-prestatieladder

Initiatief CO₂-reductie

Certificaten