Comfortabel wonen zonder gas

Waarom zou je aardgas gebruiken als je in en om het huis de energie kan oogsten die we nodig hebben om ons huis te verwarmen, te douchen en om apparatuur van elektriciteit te voorzien?

comfortabel-wonen-zonder-gas

Slimme energiebronnen

Er zijn veel redenen te bedenken om te willen werken aan een aardgasvrije leefomgeving. Naast de negatieve impact van het gebruik van aardgas op ons klimaat en de gevolgen van gaswinning in Groningen, raakt de voorraad aardgas op en zijn er in onze ogen slimmere energiebronnen beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Denk aan het efficiënt inzetten van restwarmte. Of aan de mogelijkheden die er zijn om thuis energie te produceren. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Kortom, wij zien volop kansen en nu al toepasbare mogelijkheden. Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Daarbij kijken wij niet alleen naar technische oplossingen maar hebben ook oog voor het toekomstig onderhoud en het gebruiksgemak en wooncomfort voor jouw kopers en huurders.

Aardgasvrij? Geen probleem!

Aardgasvrije woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. Zeker nu er wetgeving in de maak is om nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aan te sluiten op het aardgasnet. Bij Van Wijnen worden we pas echt enthousiast als aardgasvrij ook betekent dat de woning een EPC 0 heeft. Want alleen dan heeft de maatregel een positieve impact op het verlagen van jouw CO2-footprint. Sinds 2015 heeft Van Wijnen ruim 1.500 gasloze woningen gerealiseerd die tevens voldoen aan de milieu-eisen. Dat wil zeggen BENG, NOM of met een EPC 0. Maar liever hebben we het over aardgasvrij en CO2-neutraal want dat maakt een woning echt klaar voor de toekomst. Onze kennis, ervaring en ideeën op dit gebied zetten we graag in om je te helpen jouw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Voor meer informatie neem je contact op met Marije Kamphuis, manager circulariteit.

Marije Kamphuijs

Manager Circulariteit

m.kamphuijs@vanwijnen.nl

Pluk de zon

In een uur ontvangt de aarde zoveel energie van de zon om de hele wereld een jaar van energie te voorzien. En inmiddels zijn we steeds beter in staat om deze energie te “oogsten”. Bijvoorbeeld met behulp van zonne-panelen. Optimaal gebruik van zonne-energie, bijvoorbeeld in combinatie met slimme dakoriëntatie en energiebesparende maatregelen, zorgt ervoor dat een woning volledig in haar eigen warmte en elektriciteitsbehoefte kan voorzien.

Maximaal resultaat kan worden behaald als de bewoners worden geinstrueerd het nieuwe energiesysteem te gebruiken. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden en coachen van bewoners hierin. Het resultaat: gezond wonen, meer wooncomfort én besparen door bewust gebruik van de woning.

“Ik denk dat we met Groevenbeek-Noord een krachtig signaal hebben afgegeven aan andere bouwers, partners en overheden dat je nieuwe woningen én duurzaam én betaalbaar kunt realiseren.”

André Baars – burgemeester Gemeente Ermelo

Benut warmte

Een andere mogelijkheid om woningen los te koppelen van het aardgasnet is door ze aan te sluiten op een warmtebron. Denk hierbij aan een lokaal of regionaal warmtenet, een WKO of een geothermiebron. Maar ook warme buitenlucht en warme lucht uit de woning kunnen worden gebruikt om het huis te verwarmen en van warm tapwater te voorzien met een luchtwarmtepomp. Een mogelijkheid is om met de bewoners collectief eigenaar te worden van een zonneveld of een windturbine. Wij kunnen hierbij helpen.

Een nadeel van de installaties is dat ze vaak veel ruimte in beslag nemen en ten koste gaan van een praktische indeling. Ons product ‘All Electric in Dak’ is een slimme compacte oplossing die niet meer ruimte inneemt dan de traditionele CV-opstelling, omdat we deze direct in het dak van de woning integreren. De basis bestaat uit een lucht-waterwarmtepomp, die werkt op duurzaam opgewekte elektriciteit (zonne-energie).  We vertellen er graag meer over!

Aardgasvrije modelwoning bestaande bouw

In Zutphen hebben wij samen met onze partners een eerste renovatieproject zonder gasaansluiting opgeleverd. Acht woningen uit 1965 zijn omhuld met hoogwaardige isolatie en voorzien van steenstrips. De aansluiting op het gasnet is afgekoppeld en de traditionele CV ketels zijn vervangen door elektrische luchtwarmtepompen gevoed via zonnepanelen. Dit levert gebouwgebonden nul-op-de-meterwoningen met energielabel A++ op. De bewoners hebben hierdoor nagenoeg geen energielasten maar wel een heerlijk warm en comfortabel thuis. Een van de woningen is ingericht als modelwoning en tot 1 mei 2018 te bezichtigen. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Rob Plant.

Een Energy Services Company (ESCO) is bedacht voor gebouweigenaren die wel duurzame energie willen aanbieden aan hun gebruikers, maar niet zitten te wachten op de exploitatie van het energiesysteem. Dit kan geregeld worden via een ESCO.

– Louise van der Worp

Energie-oplossingen

Het creëren van een gebouwde omgeving waar geen plek meer is voor aardgas vraagt om een nieuwe energie-infrastructuur. Een infrastructuur waarbij het gebouw of huis een belangrijk rol krijgt als als energieproducent, maar ook als energieconsument! Een infrastructuur waar elektriciteit en warmte in een netwerk worden geproduceerd en gedistribueerd. Hoe zo’n netwerk eruit komt te zien verschilt van locatie tot locatie. Om hier een goed antwoord op te kunnen geven kan Van Wijnen je helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van deze CO2 neutrale netwerken.

Lees hier ook de blog over ‘De bouw- en energiesector in gesprek. Wat als salderen wegvalt’

Deze opdrachtgevers maakten wij al blij met gasloze oplossingen

Meer dan bouwen