Dagelijks onderhoud

Efficiënt vastgoedbeheer met aandacht voor de mens

dagelijks-onderhoud

Fijne leefomgeving

Van Wijnen ontzorgt woningcorporaties en hun klanten met dagelijks onderhoud. Met deze vorm van vastgoedbeheer dragen we bij aan het behoud van fijne, waardevolle leefomgevingen. Dit doen we vanuit ons technisch vakmanschap, maar ook door duurzaam samen te werken. Met onze opdrachtgevers en partners, maar zeker ook met de mensen in die leefomgevingen.

Comfortabele woningen, fijne woonomgevingen

Dagelijks onderhoud bij vastgoed is onderhoud op afroep, bijvoorbeeld bij calamiteiten of garanties. Het is een belangrijk onderdeel in de dienstverlening van woningcorporaties. En daardoor van invloed op de woonbeleving en tevredenheid van huurders. Daarvan zijn wij ons bewust. Met zorgvuldig uitgevoerd dagelijks onderhoud werken we samen met woningcorporaties aan fijne plekken: comfortabele woningen in prettige woonomgevingen, waarin veiligheid en leefbaarheid geborgd zijn. Daarbij zoeken we voortdurend naar het optimum tussen kwaliteit en efficiëntie. Zo houden we de klanttevredenheid hoog en de financiële huishouding van de woningcorporatie op orde.

Anoek Praas

Business Unit Directeur Vastgoedbeheer

a.praas@vanwijnen.nl 06-12 27 69 58

Integraal samenwerken aan optimaal onderhoud

Samen bouwen aan ruimte voor beter leven. Vanuit die missie geven wij vorm en inhoud aan dagelijks onderhoud. Overtuigd van de meerwaarde van ketensamenwerking gaan wij langdurige relaties aan met woningcorporaties. Samen denken we integraal en gestructureerd na over de invulling van dagelijks onderhoud en vastgoedbeheer. Samen stellen we doelen voor de kwaliteit en financiële haalbaarheid, en kijken we hoe we die zo efficiënt mogelijk kunnen realiseren. En samen ontdekken we optimalisaties die leiden tot een betere dienstverlening, hoge technische kwaliteit en kostenreductie. Tegelijkertijd verbinden we onderaannemers aan ons, die met ons meedenken en hun vakmanschap hebben bewezen. Want samen bouwen wordt pas écht samen bouwen als we de gehele keten meenemen.

“Ketensamenwerking is de sleutel tot succes in dagelijks onderhoud en vastgoedbeheer. Als één partij met woningcorporaties en co-makers ontzorgen we de huurder met snel en goed onderhoud. Binnen deze integrale samenwerking zijn wij niet alleen de uitvoerende partij, maar ook het eerste aanspreekpunt voor de huurder en het visitekaartje van de woningcorporatie.”

Anton Troeijen – directeur Van Wijnen Vastgoedbeheer 

Soepel proces is mensenwerk

Hoe soepeler het onderhoudsproces verloopt, hoe fijner de huurder het proces ervaart. Daar zetten we met onze samenwerkingspartners op in. Met elkaar gaan we een resultaatverplichting aan. We zoeken naar manieren om het onderhoudsproces steeds beter te organiseren. Daarbij kijken we ook naar technische verbeteringen of de mogelijkheid om uitvoeringsopdrachten te combineren. Zo’n soepel proces begint bij goed geschoolde deskmedewerkers, die de melding van de huurder scherp analyseren en de juiste oplossing in gang zetten. ‘Buiten’ zijn het de onderhoudsmonteurs, die met hun vakmanschap en ‘sociale antenne’ van waarde zijn voor de huurder. Zij werken netjes, rustig en laten de woning na afloop schoon achter. Ook zijn ze bereid om een niet gemeld ‘5-minutenklusje’ direct mee te nemen.

Ogen en oren in de wijk

Omdat onze onderhoudsmonteurs regelmatig bij bewoners achter de voordeur komen, hebben zij nog een andere functie: signaleren. Zien zij iets wat niet klopt, dan melden zij dit bij de woningcorporatie. Zo zijn onze mensen de ogen en oren van de woningcorporatie in de wijk. En dragen wij bij aan de aanpak van bijvoorbeeld eenzaamheid of de gevolgen van langer thuis wonen.

Tevreden klanten

De belangrijkste vraag blijft natuurlijk: hoe tevreden is de klant met onze diensten? Dit meten we regelmatig en op verschillende manieren, en vergelijken we met vooraf bepaalde prestatienormen. Waar nodig zetten we een verbetertraject in. Zo bouwen we continu voort aan een fijne plek voor iedereen.

Meer dan bouwen