Ketensamenwerking

Wilt u tempo maken en meer grip krijgen op de kwaliteit en kosten van projecten en het onderhoud en beheer van uw vastgoed? Dat kan door als co-makers met elkaar aan het werk te gaan.

Samen sneller, samen beter

Zeker bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals een omvangrijke renovatie- of verduurzamingsopdracht, is er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. Niet in de traditionele opdrachtgever – leverancier relatie, maar als co-makers met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen kostenvoordelen behaalt. Voordelen die onder aan de streep met elkaar worden gedeeld. Een samenwerking die uitnodigt om te herhalen. Zodat u samen steeds slimmer en beter wordt.

Onderhoud in bewoonde toestand
Max Heijboer hoofd Bouwprojecten van het Albert Schweitzer ziekenhuis
Renovatiewerkzaamheden in bewoonde toestand

Ketensamenwerking

Woningcorporaties hebben een belangrijke taak in het aanbieden van betaalbare woonruimte en het creëren van fijne leefomgevingen. Uitbreiding van het woningareaal en het upgraden van bestaand vastgoed zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast zijn er specifieke uitdagingen voor het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van woningen voor ouderen die langer thuis blijven wonen. En dat moet allemaal bewerkstelligd worden onder een flinke tijdsdruk en met scherpe budgetten. Van Wijnen kan helpen tempo te maken door slimmer samen te werken.

Inleven Albert Schweitzer ziekenhuis

Met Van Wijnen

Met Van Wijnen als ketenpartner krijgt u toegang tot onze kennis en ervaring op het gebied van gebouwbeheer en onze expertises op het gebied van renovatie, meerjarig onderhoud en exploitatie. We zorgen natuurlijk voor de handjes op de vloer en kunnen daarnaast ook het klantcontact verzorgen met onze Servicedesk. Wij zorgen ervoor dat u planmatig grip krijgt op de onderhoud en beheerkosten van uw vastgoed en dat u zich, als woningcorporatie, maar ook als ziekenhuis of zorginstelling, volledig kunt concentreren op de kernactiviteiten van uw organisatie.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met partners Kuijpers en Croonwolter&dros. Sinds 2011 verbouwen we verschillende afdelingen en poliklinieken van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het ziekenhuis benoemt een probleem en geeft een budget. Wij ketenpartners richten ons op het leveren van de beste oplossing.

“Dat we met elkaar dit bijzondere verbond aangaan betekent dat we het volste vertrouwen hebben in elkaars kwaliteit en expertise.”

Max Heijboer
Hoofd Bouwprojecten Albert Schweitzer ziekenhuis

Een greep uit onze bijzondere samenwerkingen

Continu verbeteren

Ketensamenwerking is voor ons meer dan een werkwijze. Wij geloven dat samenwerken de sleutel is om tot slimmere en betere oplossingen te komen. Wij zoeken daarom altijd naar leveranciers en co-makers die net als ons gericht zijn op het leveren van toegevoegde waarde voor de klant. Deze ervaring en manier van samenwerken zetten wij als strategische samenwerkingspartner ook in voor woningcorporatie Rochdale om in korte tijd een groot deel van de bestaande woningportefeuille naar gemiddeld energielabel B te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten Boerema.

Rochdale
consortium Care&Co

Durf en transparantie

Om optimaal te kunnen profiteren van de kennis, kunde en het lerend vermogen van de markt verduurzaamt zorginstelling Cordaan de komende jaren haar vastgoed met Care & Co; een samenwerking tussen Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg. De marktpartijen krijgen niet een tot op de komma uitgewerkt vastgoedplan maar de ruimte om op basis van de ambities en het beschikbare budget met de beste aanpak te komen. “Daarvoor is durf nodig, maar ook transparantie van alle deelnemers in de samenwerking”, aldus Sophie Keuleman, adjunct-directeur Huisvesting van Cordaan.

Meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Ingo Bouman, bekijk het project of lees het volledige artikel over deze samenwerking.

Op de tandem

De Limburgse woningcorporatie Zowonen heeft Van Wijnen en Heijmans gevraagd ze de komende 10 jaar te helpen bij het transformeren van een groot deel van haar woningportefeuille. Circa 1.700 woningen ondergaan een grondige renovatie en circa 1.300 woningen worden gesloopt en komt nieuwbouw voor in de plaats. Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren van een langer thuis functie en het gasloos maken van de woningen. Om tempo te maken stappen de partners gezamenlijk op de tandem. Want als je gezamenlijk trapt ga je harder. De samenwerking Zowonen werd in 2016 genomineerd voor de prestigieuze Nyenrode Supply Chain Award.

Meer weten? Neem contact op.

Waarde voor de huurder

Corporatie Elkien wil de komende jaren ruim 20.000 woningen hoogwaardig renoveren en zoveel mogelijk Nul-op-de-meter. Hiervoor is zij een samenwerkingsverband aangegaan met 5 verschillende marktpartijen, waaronder Van Wijnen. Voor Van Wijnen betekent ketensamenwerking ‘langjarig meedenken.’ Samen producten en projecten ontwikkeling maar ook verder ontzorgen met woonconsulentie, monitoring en coaching. Wij werken vrijwel uitsluitend met vaste ketenpartners, die al diverse keren hebben bewezen te kunnen voldoen aan de gestelde samenwerkingseisen. Deze lange termijn samenwerking moet leiden tot een hogere kwaliteit, innovatieve concepten en lagere woonlasten voor de huurder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Balen.

Meer dan bouwen