Revitalisatie en transformatie van kantoren

Leefomgevingen toekomst bieden, met behoud van het bestaande

revitalisatie-en-transformatie-van-kantoren

Een tweede leven

Van Wijnen geeft oude, leegstaande kantoorlocaties een tweede leven. Dit doen wij door te revitaliseren en te transformeren. Daarbij kijken we verder dan de gebouwen. In samenwerking met belanghebbenden creëren we fijne plekken om te wonen, werken, leren, recreëren en verzorgen.

“Door vanaf het begin naast de klant te staan en mee te denken, komen we tot efficiënte en uitvoerbare oplossingen. Zo maakten we het WTC Rotterdam toekomstbestendig, met BREEAM-certificering, zonder dat de bestaande huurders daar hinder van ondervonden.”

Martin de Jong – vestigingsdirecteur bij Van Wijnen Dordrecht

Een plek weer toekomst geven

Transformatie is het opwaarderen van een gebouw met wijziging van functie. Kantoorpanden die door bijvoorbeeld hun rigide gebouwstructuur of locatie niet langer voldoen als werkomgeving, kunnen nog wel een fijne plek zijn om bijvoorbeeld te wonen of te recreëren. Ook bij transformatie speelt locatie een sleutelrol. De omgeving van het gebouw moet interessant zijn voor de beoogde bewoners of bezoekers. Ook moeten alle belanghebbenden – investeerder, eindgebruiker, omgeving en bevoegd gezag – met de neuzen dezelfde kant op staan. Is dit het geval, dan is transformatie dé manier om een plek weer toekomst te geven. Zo transformeerden we in twee projecten een leeglopend kantorenpark in Diemen tot een levendig gebied met diverse huisvestingsvormen. De herbestemming van een leegstaand kantoorcomplex tot 934 studentenwoningen en een verouderd kantoorpand tot het hippe VIA Hotel vormden de spin-off. Denkend vanuit de hotelgast creëerden we niet alleen een stijlvolle en comfortabele accommodatie, we verbeterden ook de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid van het gebied. Sindsdien worden steeds meer gebouwen op en nabij het kantorenpark getransformeerd.

Sjoerd Pronk

Sjoerd Pronk

Vestigingsdirecteur

s.pronk@vanwijnen.nl 06-10 75 69 40

“Om de levensduur van leefomgevingen te verlengen, moeten we deze continu verzorgen en vernieuwen. Daarbij kijken we verder dan de gebouwen. Ook de omgeving en aanwezigheid/interesse van potentiële gebruikers zijn belangrijk.”

Frits Lely – vestigingsdirecteur Van Wijnen Haarlemmermeer

Samenwerken maakt meer mogelijk

Revitalisatie en transformatie lenen zich bij uitstek voor samenwerking in een bouwteam. Projecten zijn vaak budgetgestuurd. Daar moet je open en transparant in gaan. Er is geen ruimte voor het inbouwen van financiële veiligheden. Er is wel ruimte voor het bespreekbaar en beheersbaar maken van risico’s. In een bouwteam werken we integraal samen met in ieder geval de opdrachtgever en een vaste groep vakkundige co-makers. Als meer-dan-bouwer denken wij met de opdrachtgever mee over bijvoorbeeld de verhuurbaarheid van het pand of subsidiemogelijkheden. We rekenen kosten en opbrengsten door, of verschillende BREEAM-concepten om tot een toekomstbestendig pand te komen. Toekomstbestendigheid streven we ook na in onze relaties. Niet alleen omdat het prettig en efficiënt werkt, maar ook omdat het meer mogelijk maakt. De transformatie van het voormalige douanekantoor in Rotterdam bijvoorbeeld. Dit project kwam tot stand dankzij onze nauwe relatie met ontwikkelaar Accresco. Onze integrale samenwerking heeft geleid tot een fijne, betaalbare woonplek dat veel reuring in het gebied teweegbrengt.

Een greep uit onze projecten

Circulair bouwen is de toekomst

Revitalisatie en transformatie gaan hand in hand met circulair bouwen. Daar bouwen we graag op voort. In ons streven naar CO2-neutraal en 0% afval initiëren en stimuleren we innovaties op het gebied van schone energie, materiaalgebruik en afvalreductie. Naast onze eigen ambities en de wensen van de klant nemen we ook de maatschappij en de overheid in ogenschouw. Zij zijn belangrijke gesprekspartners als het gaat om thema’s als klimaat en circulariteit. Dat gesprek gaan wij in alle openheid aan. Vanuit een wederzijds vertrouwen maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. Zo brengen we gezamenlijk een positieve beweging op gang, waarin toekomstbestendig denken en doen steeds meer gemeengoed wordt.


“Revitalisatie en transformatie zijn ultieme vormen van circulair bouwen. Daarmee dragen we bij aan toekomstbestendige leefomgevingen, zeker als daar bijvoorbeeld ook een BREEAM-label aan gekoppeld wordt.”Sjoerd Pronk – bedrijfsleider bij Van Wijnen

#PLEK: Een verrassende plek om na 25 jaar terug te keren

In aflevering 3 van #PLEK neemt oud-douanemedewerker Frans Bakker ons mee terug in de tijd. Hij bezoekt ParkHaven Stad aan de Rotterdamse Westzeedijk. Wat ooit een zakelijk kantoorpand was, is nu een trendy woongebouw.

Meer dan bouwen