Slim antwoord op huisvestingsvraagstuk studenten

Veel studenten willen wonen in de stad waar ze studeren. Maar het tekort aan studentenhuisvesting is een probleem in bijna alle grote steden. De kamernood onder studenten zal de komende jaren alleen maar groeien. Vraag en aanbod is niet op elkaar afgestemd. In diverse studentensteden zijn wij creatief geweest in het zoeken naar oplossingen voor huisvesting voor studenten.

studentenhuisvesting

Een prettige plek om te zijn

Hoewel het leven van een student zich grotendeels ‘buiten de deur’ afspeelt, willen we dat hun nieuwe thuis een prettige plek is om te zijn. Een plek waar studenten zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien. Bij de ontwikkeling van studentenhuisvesting denken we na over de studenten voor wie we het gebouw bouwen. Locatie, type woonruimte, woonoppervlakte en woonlasten spelen mee bij huisvesting voor studenten. Met een mix van zelfstandige en onzelfstandige appartementen en verschillende ontmoetingsruimten stimuleren we de verbinding tussen studenten. Waar mogelijk creëren we in het studentencomplex of op de studentencampus ruimte voor een gezonde, actieve en sociale levensstijl. Bij het door ons ontwikkelde en gerealiseerde project The Cube in Utrecht kunnen studenten bijvoorbeeld terecht in een modern ingerichte lounge en sfeervolle bibliotheek- en studieruimten. Bovendien heeft The Cube een sportfaciliteit, buitensportveld op eerste verdieping en twee wasbarren. 

Huisvesting is een belangrijke voorwaarde

Ieder jaar starten er studenten uit alle delen van de wereld met een opleiding aan een van onze hogescholen en universiteiten. Huisvesting is een belangrijke voorwaarde om een studie mogelijk te maken. Veel Nederlandse studenten gaan voor het eerst op zich zelf wonen en internationale studenten hebben direct bij aankomst in Nederland behoefte aan huisvesting. Gemeubileerde kamers zijn voor hen zeker een uitkomst.

Ook in Wageningen studeren veel internationale studenten aan de Wageningen University. Projectontwikkelaar Evert Stumpel ontwikkelde op er 127 studentenwoningen aan de Churchillweg. Evert: Vereenzaming onder (voornamelijk) internationale studenten is een aandachtspunt geweest bij de ontwikkeling van het studentencomplex. We hebben diverse ontmoetingsruimtes en een gezonde mix tussen zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen gecreëerd om eenzaamheid te voorkomen.”

Samenwerking is essentieel

In veel steden hebben studenten moeite met het vinden van geschikte huisvesting. Het kamertekort in sommige steden leidt tot onwenselijke situaties. Wij helpen gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en beleggers graag bij hun vraagstuk naar huisvesting voor studenten. Uit ervaring weten wij dat het (risicodragend) ontwikkelen en realiseren van studentenhuisvesting een creatieve aanpak vergt om tot een succesformule te komen. Wij denken buiten de gebaande paden bij het zoeken van oplossingen. Zowel tijdens de ontwikkeling als nieuwbouw of het transformeren van een gebouw naar een woonfunctie. Aangezien wij door het hele land werken hebben wij kennis van de lokale markt, maar kunnen we ook makkelijk landelijke en lokale partijen verbinden.

Heb je een locatie voor huisvesting beschikbaar? Of wil je meer weten over ons antwoord op huisvestingsvraagstukken voor studenten? Wij gaan graag met je in gesprek.

Jason Slagter

Ontwikkelingsmanager

j.slagter@vanWijnen.nl 0620453070

Meer informatie over het huren van een studentenwoning in The Cube (The Fizz) in Utrecht vind je hier.

Huisvesting voor studenten in de praktijk

Door heel Nederland heeft Van Wijnen studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd. Enkele voorbeelden:

Meer dan bouwen