Levensloopbestendige woning is dé uitkomst

‘Ik verhuis nog één keer,’ verklaart Wiebe Jansen terwijl hij met zijn vinger naar de hemel wijst.