keyware

Samenwerken in vroeg stadium loont

“De gedachte achter ketensamenwerking is dat we partijen vanaf het begin af aan erbij betrekken en informeren opdat er geen informatie verloren gaat en fouten ontstaan. Het zorgt er ook voor dat iedereen weet wat het doel is.” Sophie Keulemans-ter Kuile, directeur huisvesting van Cordaan