keyware

Blog: ‘Als bouwbedrijf zelf verantwoordelijkheid nemen’

De bouw heeft mij altijd mateloos geïntrigeerd. In al zijn facetten. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is wat wij bij Van Wijnen doen. Toch is er iets radicaal veranderd. Ook in mijn hoofd.

De bouwsector heeft flink te lijden gehad van de financiële crisis die zich vanaf 2008 manifesteerde. Terugblikkend heeft deze crisis Van Wijnen ook veel goeds gebracht. We wilden niet alleen overleven, we wilden het moment tevens aangrijpen om ons bedrijf beter voorbereid te laten zijn op de toekomst. We hebben daarom onze blik naar buiten gericht. En ja, we maakten ons grote zorgen over de problemen van nu: de klimaatverandering, de CO2-uitstoot, de uitputting van fossiele bronnen en de toenemende schaarste van materialen en mankracht.

Verandering bouwsector

Natuurlijk, je kunt wachten tot de overheid met bezwerende maatregelen komt. Maar je kunt als bedrijf, als bouwsector, ook zélf je verantwoordelijkheid nemen. De cijfers liegen er immers niet om: 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2-emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Hier kun je niet voor weglopen. Verandering in de bouwsector is onvermijdelijk.

We zijn gaan nadenken over oplossingen om goedkoper en efficiënter te werken. Met vergaande digitalisering en industrialisatie van het bouwproces, reductie van faalkosten, kortere bouwtijden en met toepassing van de nieuwste technologie als Virtual en Augmented Reality. Van Wijnen heeft de lat gelijk hoog gelegd met als ambitieuze doel: 0% afval in 2025 en per saldo geen footprint vanuit ons proces en onze producten in 2030.

Het blijft niet bij woorden alleen: kijk naar De Loskade, ons project op het voormalige Suikerfabriekterrein in de stad Groningen. Dit is onze broedplaats voor circulariteit en innovaties van de toekomst. We bouwen hier de komende jaren aan een circulaire en re-montabele pop-up wijk in een experimentele omgeving. Concreet: tussen nu en 2030 gunnen we onszelf, onze ketenpartners en de tijdelijke bewoners de ruimte, de tijd en de middelen om op zoek te gaan naar de beste toekomstbestendige oplossingen om de problemen van nu het hoofd te bieden.

"De bouw heeft mij altijd mateloos geïntrigeerd. In al zijn facetten. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is wat wij bij Van Wijnen doen. Toch is er iets radicaal veranderd. Ook in mijn hoofd."Hilbrand Katsma, Directeur van Wijnen Noord en Oost

Onze inspanningen hebben tevens geleid tot Fijn Wonen, een concept dat over het bouwen en faciliteren van wonen gaat. Eerst zijn we begonnen met Fijn Wonen voor bestaande woningen, met als doel: comfortabel en betaalbaar wonen – zonder noemenswaardige energiekosten. Daarna volgde onze eerste stap naar modulair en geïndustrialiseerd bouwen. En zie: in 2016 konden we de eerste gasloze nieuwbouwwoningen uit onze Fijn Wonen Factory in Gorredijk afleveren. Door ieder jaar enkele duizenden woningen van het gas af te helpen en te voorzien van zonnepanelen werken we nu als bouwbedrijf mee aan het energieneutraal maken van Nederland.

Toekomstbestendig

Inmiddels zijn we zover dat we ons bij álles afvragen wat de footprint is van de keuzes die we maken. Dat is een compleet andere manier van denken, van werken en van doen! Ik zeg niet dat het eenvoudig is. Het is een proces van vallen en opstaan, maar óók van doorgaan. Om draagvlak te krijgen voor toekomstbestendig moeten mensen de urgentie voelen. Eerlijk is eerlijk, op dat punt maak ik mij nog steeds zorgen. Dat komt doordat veel veranderingen in de bouwsector in de basis waren ingegeven door de financiële crisis. Nu de markt weer aantrekt, zie je sommige partijen alweer achterover leunen. Ze voelen de urgentie van verandering in de bouwsector niet meer. Maar de recente klimaatprotesten van scholieren wereldwijd stemmen mij hoopvol. Ze spreken ons aan op onze verantwoordelijkheid.

Wil je met mij van gedachten wisselen over dit onderwerp?

Wil je met mij van gedachten wisselen over dit onderwerp?

Neem contact op met Hilbrand Katsma