Bekrachtiging samenwerking Van Wijnen en BCI Gebouw

Van Wijnen en Alba Concepts werken beiden al geruime tijd toe naar een circulaire economie vanuit een nuchtere no-nonsense instelling. Waar Van Wijnen de projecten en producten in huis heeft om de circulaire stappen te maken, heeft Alba Concepts de expertise om hierin te ondersteunen en de stappen te kwantificeren. Dit gegeven resulteerde enkele jaren geleden in de concrete vraag vanuit Van Wijnen om een beoordelingsmodel te ontwikkelen welke de mate van circulariteit van een gebouw objectief kan beoordelen. Hieruit ontstond destijds de eerste versie van de Building Circularity Index.

BCI Gebouw en platform CB’23 

Inmiddels is dit meetinstrument breder uitgerold op de markt en is de meetmethode verder geoptimaliseerd. BCI Gebouw sluit aan bij de uniforme, effectieve meetmeethode zoals deze door platform CB’23 is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk. Dit gegeven vergroot de kans op het opnieuw hoogwaardig inzetten van gebouwonderdelen, producten of materialen. Zo werken we samen toe naar een circulaire economie. 

Van Wijnen gebruikt BCI Gebouw om haar circulaire stappen te indexeren en bekrachtigde haar samenwerking met BCI Gebouw vorige week.  

Meer informatie over BCI Gebouw: