Betaalbare duurzaamheid

Toekomstbestendig bouwen

Van Wijnen realiseert leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dit zijn omgevingen met een hoge gebruikskwaliteit, zonder negatieve impact op het milieu. Duurzaam bouwen of toekomstbestendig bouwen is het creëren van een gezonde leefomgeving die in staat is ‘mee te ademen’ met de ontwikkeling van een dorp of stad. En is bovenal betaalbaar. Nu en in de toekomst.

Van Wijnen betaalbare duurzaamheid in Rhenen
Van Wijnen betaalbare duurzaamheid Rhenen
Van wijnen betaalbare duurzaamheid en toekomstbestandig

Betaalbare duurzaamheid: kwaliteit die je kunt voelen

Een toekomstbestendige plek is in de eerste plaats een fijne plek. Wij zijn ervan overtuigd dat een fijne plek goed is voor de gezondheid, gemoedstoestand en productiviteit van mensen. Dat geldt voor gebouwen als scholen, ziekenhuizen en bedrijven, maar ook voor hele wijken, dorpen en steden. Een fijne plek om te wonen, werken of te recreëren heeft een hoge gebruikskwaliteit. Wij creëren die kwaliteit, door een ervaring te bieden die aansluit op de leef- en belevingswereld van de gebruikers. We kijken goed wie die gebruikers zijn, en waar zij blij van worden. Daar stemmen we de uitstraling, het interieur, het comfort en de gebruiksvriendelijkheid van vastgoed op af. We hebben ook aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals voorzieningen, infrastructuur en buitenruimte. We zijn tevreden wanneer gebouw en omgeving het gevoel geven van veiligheid, een thuis en welbevinden.

Van Wijnen fijn wonen in Gorredijk gasloos langer thuis wonen met kinderen

Geen voetafdruk

We hebben de aarde in bruikleen. Daar moeten we zuinig mee omgaan, zodat de generaties na ons ook van een fijne leefomgeving kunnen genieten. Daarvoor dragen we vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid. Sinds 2015 realiseerden we 1.800 aardgasvrije nieuwbouwwoningen. En de woningen die we in de toekomst realiseren zijn energieneutraal. Daarmee dragen we bij aan de reductie van de CO2 voetafdruk. De volgende stap is het elimineren van afval tijdens bouw, gebruik en hergebruik van gebouwen. En het CO2-neutraal maken van bestaande gebouwen.

Toekomstbestendig en flexibel bouwen

Hoe langer een leefomgeving aan de wensen en behoeften van gebruikers voldoet, hoe toekomstbestendiger deze is. Daar ligt voor ons een belangrijke opgave. Kijken we naar de huidige gebouwen, dan hebben die een gemiddelde levensduur van 75 jaar. Gedurende die periode bieden zij onderdak aan verschillende gebruikers, die door de veranderende tijdgeest ook veranderende wensen en behoeften hebben. Economische, sociale en demografische ontwikkelingen bepalen voor een groot deel hoe een leefomgeving zich vormt. Welke vorm leefomgevingen in de toekomst aannemen, kunnen wij nu niet volledig inschatten. Daarom zijn wij er een voorstander van om vastgoed flexibel te maken in vorm, functie en locatie. Daar houden wij bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en omgevingen al rekening mee.

Van Wijnen betaalbaar verduurzamen Assen

Betaalbare duurzaamheid: een oplossing voor elk budget

Een toekomstbestendige leefomgeving is niet alleen fijn, schoon en flexibel, maar vooral ook betaalbaar. Betaalbare duurzaamheid is voor elke klant, met elk budget. Als meer-dan-bouwer vinden wij het belangrijk dat de woonlasten of vastgoedkosten in balans zijn met iemands totale budget. Waardoor er voldoende financiële ruimte overblijft voor andere belangrijke zaken. Daarom brengen wij ons volledige dienstenaanbod (ontwikkeling, realisatie, beheer) in lijn met het belang van onze klanten. En helpen wij hen bij de optimale inzet van hun vastgoed- of huisvestingsbudget. De uitdaging is om het optimum te vinden tussen stichtingskosten, exploitatielasten en eindwaarde. Tegelijkertijd dagen we onszelf uit om steeds slimmere en efficiëntere oplossingen te vinden op het gebied van vastgoed en huisvesting. En daardoor de huisvestingslasten van onze klanten, en hun klanten, te verlagen.