“Natuurinclusief bouwen en ontwerpen heeft een nieuwe kijk nodig”

09:17

30-04-2024

Wateroverlast door een toename van de hoeveelheid neerslag, hittestress in steden door periodes van extreme warmte en ook natuurbranden door droogte. De gevolgen van de verandering van het klimaat op onze woonomgeving is groot. Zeker in de dichtbebouwde gebieden. Gelukkig kan ik in mijn werk als projectontwikkelaar impact maken. Ik sta aan het begin om van nieuwe woongebieden een fijne plek te maken voor toekomstige bewoners en ook dieren en planten. Niet alleen wij, projectontwikkelaars, maar ook de kopers en huurders hebben hierin een belangrijke rol. Daarom inspireren wij hen om hun tuin groener in te richten. En ook jij kan meer doen dan je denkt!

Dit boek veranderde mijn kijk op natuurinclusief ontwikkelen

Van een collega kreeg ik een tijd geleden het boek Stadsnatuur maken te leen. Het boek roept op tot het integreren van de natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten. Het is een inspiratieboek dat vol staat met ‘best practices’ hoe je ruimte kunt geven aan dieren en natuur in stedelijk gebied. En het belangrijkste: het is niet moeilijk! Juist de natuur de ruimte geven is al een goede eerste stap om de natuur zichzelf te laten ontwikkelen. Toekomstbestendig en natuurinclusief ontwikkelen vraagt om een andere manier van denken, ontwerpen en beheren. Zo’n plan werk ik samen met mijn collega’s, gemeenten, adviseurs, corporaties en beleggers verder uit om zo een natuurinclusieve woonomgeving te maken die standhoudt.

Marijse Schulp

Projectontwikkelaar

“Natuurinclusief ontwikkelen gaat om het ontwikkelen van woongebieden voor mensen, dieren en natuur. Deze plekken behouden hun natuurwaarde of maken we beter, ondanks de toevoeging van woningen. Wij laten het gebied beter achter dan we het hebben aangetroffen.”

Een gebied beter achterlaten dan hoe we het aantreffen

Een natuurinclusief plan maak je bij de start van een ontwikkeling. Ook bij lopende projecten er is nog een slag te maken. Ik ben per project in beeld gaan brengen wat de natuurinclusieve kansen en doelstellingen zijn. Dat doen we aan de hand van een score: goud, zilver of brons. We maken inzichtelijk hoe we de bestaande natuur gaan behouden en hoe we deze in onze toekomstige woonbuurt gaan verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwbouwproject Egmondhof in Koningsbosch, een lopend project. Daar lag al een definitief ontwerp voor het openbaar gebied. En toch hebben we daar nog, anders dan het ontwerp voorschreef, andere inheemse boomsoorten aan het plan toegevoegd. Boomsoorten die meer insecten aantrekken. In plaats van gras wordt er nu ook een zadenmengsel aangeplant. Dit trekt insecten aan en die zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels en andere diersoorten.

Natuurinclusief ontwikkelen - Marijse 2

En zo weet je ineens alles over de Alpenwatersalamander

Ook de bestaande leefomgeving van diersoorten wensen we te verbeteren, zoals bijvoorbeeld van de Alpenwatersalamander. Overigens een mooi dier om te zien, met z’n felle kleuren. De Alpenwatersalamander is één van de zes (!) voorkomende salamandersoorten in Nederland en is aangetroffen in een bestaande poel in één van onze grondposities. Echter bleek de leefomgeving van Alpenwatersalamander achteruit te gaan doordat waternaaldkruid (invasieve exoot) is aangetroffen in deze poel. Hierdoor groeit de poel dicht. In de nieuwbouw wordt een nieuwe poel aangelegd, zonder waternaaldkruid uiteraard, zodat het leefgebied van de Alpenwatersalamander verbetert.

Tuinposter met 10 tips!

Je hoeft niet altijd groots te denken als het om een natuurinclusieve leefomgeving gaat. Denk eens aan je eigen voor- of achtertuin: één van de belangrijkste ecologische verbindingszones. Een tuin natuurinclusiever maken is niet moeilijk en hoeft zelfs niet veel geld te kosten. Je kunt meer doen dan je wellicht denkt! De 10 tips op mijn tuinposter kunnen je hierbij helpen. In eerste instantie bedoeld om onze kopers en huurders te inspireren om deze ecologische verbindingszone te benutten. Maar dat is zonde, want iedereen kan van zijn tuin een fijnere plek maken voor mens, dier en natuur.  

Geïnteresseerd in onze aanpak?

Wil jij meer weten over onze natuurinclusieve aanpak, onze projecten of wil je weten wat jij kan doen, stuur mij gerust een berichtje!