Bouwkwaliteit

Samen met onze opdrachtgevers, collega’s en partners bouwen we aan ruimte voor een beter leven. Onze lat ligt hoog: bij elk project streven we naar een 8+ voor klanttevredenheid. Ben jij een van onze samenwerkingspartners? Dat weet jij als geen ander dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Vanaf 2023 worden wij in het bouwen van kwaliteit en de aantoonbaarheid daarvan verder ondersteund door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Hoe gaat onze samenwerking eruit zien?

We helpen je graag op weg, op vier manieren:

1. Bekijk ons filmpje

Wat de Wkb voor onze samenwerking betekent, hebben we samengevat in deze korte video.

2. Lees onze concrete informatie

Kies het icoon hieronder dat voor jou van toepassing is. Daar gaan we dieper in op de nieuwe situatie rond onze samenwerking en de Wkb.

3. Bezoek deze websites

Neem voor meer inhoudelijke informatie over de Wkb ook eens een kijkje op een van deze websites.

Stichting IBK
Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom de Wkb? Dat kan bij Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit. Daarnaast vind je hier veel informatie rondom de nieuwe wetgeving.

Iplo
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. 

Onderaannemer

Contracteren

Algemeen
 • We delen welke Gevolgklasse van toepassing is en welke Wkb-wijzigingen van toepassing zijn.
Aansprakelijkheid
 • Onze Algemene Voorwaarden en modelcontracten zijn aangepast op de Wkb. We gaan graag met jou in gesprek over de afspraken die we dienen te maken over aansprakelijkheid na oplevering in het kader van de Wkb.
Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • Tijdens de inkoopfase bespreken we welke verwachtingen we hebben in relatie tot kwaliteitsborging. In de Technische Omschrijving/Het Bestek nemen we op welke documentatie we van jou verwachten waaruit blijkt dat jij voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en aan de overige contractuele verplichtingen die je hebt.
 • We leggen gezamenlijk vast op welke eisen van het Bouwbesluit jij invloed hebt en hoe jij kan aantonen dat je hieraan voldoet. Dit leggen we vast in een Takenmatrix. Deze Takenmatrix is onderdeel van onze overeenkomst.
 • De Takenmatrix en mogelijk aanvullende documentatie gebruiken we ook in de samenwerking met de externe kwaliteitsborger.
Dossiervorming
 • Tijdens de inkoopfase maken we afspraken met jou over hoe en wanneer je bijdraagt aan de totstandkoming van het Consumentendossier en het Dossier Bevoegd Gezag.
 • We hebben een standaard Consumentendossier dat we aan onze opdrachtgever bij oplevering overleggen.
Waarschuwingsplicht
 • We maken met elkaar afspraken over hoe we willen omgaan met de verruimde eisen ten aanzien van de waarschuwingsplicht m.b.t. kennelijke onjuistheden in de opdracht. En hoe we geconstateerde waarschuwingen vanuit jullie gecommuniceerd willen zien.

Uitvoeren

Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • Tijdens het startwerkgesprek bespreekt de uitvoerder met jou wat hij verwacht in het kader van kwaliteitsborging en aantoonbaarheid.
 • Op het moment dat jij een keuringsformulier moet doorlopen of iets moet aantonen, mag je hiervoor je eigen systeem én manier gebruiken. Zolang we maar de juiste output krijgen.
 • We maken gebruik van een eigen systeem incl. ICT-oplossing voor de planning, waar we jou op kunnen aanhaken.

Opleveren

Dossiervorming
 • Na het afronden van jouw werkzaamheden ontvangen we graag de overeengekomen documentatie ten behoeve van de relevante dossiers.

Adviseur

Contracteren

Algemeen
 • We stemmen samen af in welke Gevolgklasse het project valt en welke Wkb-wijzigingen van toepassing zijn.
Vergunningsprocedure
 • De vergunningsprocedure komt er anders uit te zien voor Gevolgklasse 1 projecten; we maken graag afspraken over hoe jij bijdraagt aan de nieuwe vergunningsacties in het projectenproces.
Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • We stemmen samen vast op welke eisen van het Bouwbesluit jij invloed hebt en hoe jij kan aantonen dat je hieraan voldoet. Dit leggen we vast in een Takenmatrix. Deze Takenmatrix is onderdeel van onze overeenkomst.
 • De Takenmatrix en mogelijk aanvullende documentatie gebruiken we ook in de samenwerking met de externe kwaliteitsborger.
Consumentendossier
 • Vooraf bespreken we onze wensen t.a.v. het Consumentendossier en leggen we duidelijk vast in onze overeenkomst hoe en wanneer jij daaraan bijdraagt.
 • We hebben een standaard Consumentendossier dat wij aan onze opdrachtgever willen overleggen bij oplevering.
Aansprakelijkheid
 • We maken met elkaar afspraken over hoe we om willen gaan met onze verruimde aansprakelijkheid na oplevering richting de opdrachtgever en wat jouw rol daarin kan zijn.
 • Uiteraard hebben wij hier zelf een goed beeld bij, maar we gaan hierover graag met jou in gesprek.
Waarschuwingsplicht
 • We maken met elkaar afspraken over hoe we willen omgaan met onze waarschuwingsplicht ten aanzien van kennelijke onjuistheden in de opdracht van onze opdrachtgever. En hoe we geconstateerde waarschuwingen vanuit jullie gecommuniceerd willen zien.

Uitvoeren

Vergunningsprocedure
 • Tijdens de uitvoering van de (ontwerp) werkzaamheden zijn we er samen scherp op dat we voldoen aan het Bouwbesluit en dat we dit kunnen aantonen.
Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • Tijdens de uitvoering ontvangen we je graag op de bouwplaats om te bespreken hoe we jouw ontwerp hebben uitgevoerd. Wellicht heb je tips of kom je erachter dat je het zelf op een andere manier hebt bedacht. Wij, en wellicht ook jij, kunnen daar weer van leren.

Daarnaast gaan we graag nog actiever (denk aan: frequenter overleg) met elkaar in gesprek over relevante wijzigingen (die impact hebben) met betrekking tot het advies. En de daaruit volgende risico’s en eventuele beheermaatregelen.

Opleveren

 • Bij oplevering zien we graag terug dat jouw werkzaamheden/producten voldoen aan relevante Bouwbesluit-eisen en hoe jij dit hebt aangetoond.
 • Hierbij wikkelen we graag met jou de toepasbare dossiers af en inventariseren we welke informatie jij daarvoor nog dient aan te leveren. En op welke termijn.

Leverancier

Contracteren

Lever jij als leverancier goederen voor lopende (bouw/renovatie)projecten? Dan is de Wkb van toepassing op jou!

Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • Met het oog op de dossiervorming kunnen we jou vragen om een bepaalde aantoonbaarheid aan te leveren over de kwaliteit van het product in kwestie. Denk aan certificatie, attesten, etc. Vooraf komen we overeen welke documentatie wanneer moet worden aangeleverd.
Aansprakelijkheid
 • We gaan graag met je in gesprek over hoe we willen omgaan met de wijzigingen vanuit de Wkb, die betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het eigen werk, product of dienst. Uiteraard hebben we hier zelf een goed beeld, maar we gaan hierover graag met jou in gesprek.

Uitvoeren

Kwaliteitsborging en aantoonbaarheid
 • We ontvangen je met veel plezier bij ons op de bouwplaats en horen graag jouw feedback over de manier waarop wij jouw product verwerken. Natuurlijk doen we dat conform verwerkingsvoorschriften, maar je adviezen zijn welkom.

Opdrachtgever

Contracteren

Algemeen
 • We stemmen samen af in welke Gevolgklasse het project valt en welke Wkb-wijzigingen van toepassing zijn.
Vergunningsprocedure
 • De vergunningsprocedure komt er anders uit te zien voor Gevolgklasse 1 projecten; we maken graag afspraken over wie de vergunningsacties richting de gemeente uitvoert.
Kwaliteitsborger en Wkb-instrument
 • Voor Gevolgklasse 1 projecten spreken we af welke externe kwaliteitsborger we kiezen, wie deze contracteert en welk instrument van kwaliteitsborging we toepassen.
 • We hebben afspraken met externe kwaliteitsborgers waar we vaker mee samenwerken.
Consumentendossier
 • Vooraf bespreken we de wensen t.a.v. het Consumentendossier (= dossier opdrachtgever).  Afspraken hierover leggen we duidelijk vast in onze overeenkomst.
 • Van Wijnen beschikt over een standaard inhoudsopgave (= checklist) voor een Consumentendossier dat we moeten overleggen bij de oplevering.
Aansprakelijkheid
 • We leggen vast hoe we willen omgaan met de aansprakelijkheid na oplevering. Uiteraard hebben we hier zelf een goed beeld bij, maar we gaan hierover graag in gesprek.
Waarschuwingsplicht
 • We maken afspraken over hoe we willen omgaan met de  waarschuwingsplicht bij kennelijke onjuistheden in de opdracht en hoe we geconstateerde waarschuwingen willen communiceren.

Uitvoeren

Vergunningsprocedure
 • In plaats van één omgevingsvergunning in de planfase van het project, geldt voor Gevolgklasse 1 projecten dat zowel in de planfase als vlak voor de oplevering een actie moet worden ondernomen richting het bevoegd gezag. We stemmen gezamenlijk af welke partij deze acties onderneemt: de opdrachtgever of de aannemer namens de opdrachtgever.
Kwaliteitsborging
 • De opdrachtgever kan indien gewenst nauw betrokken blijven in het proces waarin we toewerken naar het borgingsplan; en op basis daarvan taakafstemming plegen met de opzichter, onze collega’s, de externe kwaliteitsborger, onderaannemers, adviseurs, etc.

We stemmen in dat geval graag de systemen af voor de dossiervorming en vastlegging. Hier hebben wij veel ervaring mee, zodat we dit voor beide partijen slim en zinvol kunnen inrichten.

Opleveren

Dossiers
 • Bij oplevering overleggen wij het Consumentendossier, waarvan we de inhoud vooraf met elkaar hebben afgestemd.
 • De externe kwaliteitsborger stuurt een afschrift van het Dossier Bevoegd Gezag. Dit is het dossier met de verklaring dat het bouwwerk voldoet aan de regelgeving, dat de externe kwaliteitsborger aan de gemeente  verstrekt.

Heb je vragen?

Neem contact op met jouw contactpersoon bij Van Wijnen.

Let op! Ben je een nevenaannemer? Dan dien je jouw Wkb-verantwoordelijkheden zelf af te stemmen met jouw directe opdrachtgever!