Als je gezamenlijk trapt ga je harder II

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen zijn er van overtuigd dat ketensamenwerking pluspunten heeft. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen ‘winst’ behaalt en die onder aan de streep met elkaar deelt. En die winst kan zitten in tijd, geld, kwaliteit, innovatie, plezier en verbondenheid. Zo’n samenwerking nodigt uit om te herhalen. Zodat je als ketenpartner steeds slimmer en beter wordt. Zo maak je optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten waar ook bewoners van profiteren.

De route bij groot onderhoud

Alle drie de partijen zijn met een open vizier en vol van vertrouwen ingestapt. Daarvoor is lef nodig, maar ook transparantie van alle deelnemers in de samenwerking. Die werkwijze heeft al de nodige vruchten afgeworpen. Niet voor niets noemen ze elkaar ‘bonuscollega’s’. Xander Anker (uitvoerder Van Wijnen), Rory Hordemboen (uitvoerder Heijmans) en Rob Jongen (projectleider ZOwonen) vertellen in deze artikelenserie welke voordelen de ketensamenwerking voor bewoners, corporatie en bouwers heeft.

Meer wooncomfort

Er gaat heel wat aan vooraf voordat de bewoner ook daadwerkelijk van meer wooncomfort kan gaan genieten. Hoe dat in zijn werk gaat legt Rory uit: “De woningcorporatie heeft een jaarlijks vastgesteld budget voor de werkzaamheden. Die moeten Heijmans en Van Wijnen evenredig zien te verdelen over de projecten. Het enige dat wij van ZOwonen te horen krijgen is welke woningen in welke buurt er in aanmerking komen voor verbetering. Onze taak om zo veel mogelijk woningen voor dat budget onder handen te nemen met het beste eindresultaat. Is dat niet toereikend, dan schuift een project door naar het daaropvolgende jaar.”

De route

Rob: “De werkvoorbereider loopt samen met de opzichter van ZOwonen een ronde door de wijk voor een ‘koude opname’. Zo bepalen ze samen wat ze denken dat er moet gebeuren. Op basis daarvan wordt een kostenraming gemaakt. Het verdere proces wordt opgepakt door de bouwers zelf. Tijdens de ‘warme opname’ bezoeken we elke woning en hebben we een gesprek met de bewoner(s). Samen met de bewoner bekijken en bespreken we welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Dit geeft ons tevens de gelegenheid om vragen die men heeft te beantwoorden. Maar ook om te inventariseren of er mogelijk problemen spelen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden.

Communicatie

Rory: “Bewoners staat ze soms best wel iets te wachten als we hun huis ‘op z’n kop komen zetten’. Vooral voor iemand die oud(er) is of om wat voor reden dan ook kwetsbaar. We zorgen er hoe dan ook voor, dat de woningen zo veel als mogelijk leefbaar blijven tijdens onze werkzaamheden. We gaan daarvoor altijd voor klantgerichte en duidelijke communicatie. Want dat is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol project. We proberen altijd op tijd de juiste informatie te geven, begrip te tonen en mee te denken als de situatie daar om vraagt. Dat doen we bijvoorbeeld door bewoners een informatiemap te geven. Daarin staat alle informatie wanneer wat gebeurt, wat de mate van overlast is en met hoeveel mensen er tegelijk gewerkt wordt.”

We gaan altijd voor klantgerichte en duidelijke communicatie. Want dat is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol project

Xander anker, uitvoerder Van Wijnen

Xander: “Voor aanvang van de werkzaamheden brengt onze uitvoerder nogmaals een bezoek aan alle woningen. Hierbij wordt de planning met uitleg van de werkzaamheden toegelicht en bespreken we de impact die het kan hebben. De bewoners krijgen dan ook een overzichtslijst met zaken die ze zelf dienen te regelen. Want vaak moet er plaats gemaakt worden zodat we veilig kunnen werken.

Als alles klaar is, leveren we samen met de bewoner de woning op. We geven uitleg over nieuwe technische installaties of hoe men moet omgaan met bijvoorbeeld verwarming en ventilatie. De bewoners ontvangen na oplevering ook een informatieboekje over het gebruik van de woning.”

Tevreden bewoners

Rob: ”De rationele voordelen die ketensamenwerking brengt (winst in tijd en geld, hogere kwaliteit), geven onze bewoners een groter woonplezier en minder stress. De bewoners zijn gebaat bij een goede samenwerking, duidelijkheid en continuïteit.”

Xander: “Door goed te communiceren, te luisteren, mee te denken en te handelen, door een leuke sfeer te creëren, ons werk netjes te doen, kwaliteit te leveren, afspraken na te komen, zorgen we voor een hoge bewonerstevredenheid. Want daar draait het per slot van rekening om. Een tevreden bewoner. Je moet bij wijze van spreken de mensen enthousiast zien te krijgen voor wat jij daar komt doen.”

Niet altijd blij

Rory: “Helaas is het niet bij alle projecten halleluja. We zijn ons er terdege van bewust dat we soms in sociaal ingewikkelde wijken werken. Waar bewoners blij zijn een dak boven hun hoofd te hebben. Maar dat datzelfde hoofd veel meer problemen kent dan alleen wonen. Sommige bewoners boeit het dus totaal niet wat je allemaal komt verbeteren. Ze zien je liever gaan dan komen. Een voorbeeld daarvan is de Van Goyenflat in Geleen. Daar vindt je armoede, eenzaamheid en verslaving op Randstadniveau.”

Eind 2019 is daar gestart met het verduurzamen van 140 woningen. Maar ook om de leefbaarheid en veiligheid van de flat en de wijk te verbeteren. De verf was bij wijze van spreken nog niet droog, of de bewoners werden opgeschrikt door branden en een vuurwerkincident in de flat. Rory: “Daar heb ik dan serieus buikpijn van. Je ziet bewoners met tranen in hun ogen staan. Zij, voor wie je daar hebt gewerkt. Voor hen die een fijn thuis willen in Geleen-Zuid.”