DUURZAAM

Lage milieubelasting

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, kijken we altijd naar de soort materialen die we in onze bouwprojecten toepassen. Zo kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting en ontlasten we het milieu.

 

Exploitatielasten

In de fase van ontwikkeling maken we al keuzes op het gebied van vormgeving, materialen, constructies en installaties met een lage milieubelasting. Daarnaast houden we rekening met het beheer en onderhoud in de toekomst, ook als daar sloop of herontwikkeling bij komt kijken. Van Wijnen geeft in deze fase eveneens inzicht in de onderhoudsconsequenties van bepaalde materialen. Hiermee kunnen we vroegtijdig de verhouding tussen stichtingskosten en exploitatielasten bepalen.

 

Beoordelen op duurzaamheid

Onze keuzes toetsen we, berekenen we en beoordelen we. Voor de gebouwen waarvoor we een BREEAM-certificaat wensen, doen we dat aan de hand van de BREEAM-criteria. Daarnaast passen we instrumenten zoals GPR gebouw en het beoordelingssysteem Greencalc toe om in de fases van initiatief, uitvoering én onderhoud en beheer zo duurzaam mogelijk te zijn.

 

Lage milieubelasting - Afbeelding 1