DUURZAAM

MVO beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam bouwen zijn bij Van Wijnen een vast onderdeel van de bedrijfsvoering.

 

Oog voor mens en milieu

We streven naar rendement, maar houden tegelijkertijd rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu. We blijven oog houden voor de menselijke aspecten binnen en buiten Van Wijnen. We stellen in onze projecten de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en buurten centraal omdat ook die bijdragen aan een duurzame toekomst.

 

Maatschappelijk betrokken

Door onze regionale en lokale aanwezigheid zijn we maatschappelijk betrokken bij onze omgeving. Daarom zetten we ons actief in om in het hele land duurzame samenwerkingen aan te gaan met onze opdrachtgevers en met partners. We participeren ook in sectorbrede initiatieven om duurzaamheid in de hele bouwbranche te stimuleren.

 

Certificaten

Van Wijnen is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteits-management), NEN-EN-ISO 14001 (milieumanagement), OHSAS 18001 (Arbo management) en de CO₂-prestatieladder niveau 3.

 

Verder is Van Wijnen in het bezit van het FSC®- en het PEFCTM- Chain of Custodycertificaat. 

 

Van Wijnen Groep N.V. heeft zich in augustus 2013 aangesloten bij het Bouw en Hout Convenant. Dit convenant, waarbij toonaangevende bouw- en houtbedrijven zijn aangesloten, heeft als doel om uiteindelijk nog uitsluitend duurzaam hout in bouwprojecten toe te passen. Hierbij wordt de TPAC-norm als referentie aangehouden. De convenant partners nemen daartoe concrete stappen en spreken elkaar aan op hun ambitie. De deelnemers gaan hiermee bewust een stap verder dan de Europese Houtverordening, die de import van illegaal hout moet tegengaan. 

 

MVO beleid - Afbeelding 1