CO2 reductie

In de jaren 2011-2015 heeft Van Wijnen haar CO2-uitstoot met ruim 33% kunnen reduceren. Dit is vooral bereikt door vergroening van de elektriciteit. De komende jaren wil Van Wijnen deze tendens voortzetten. Het streven is om in de jaren 2016-2020 de CO2 nogmaals met 6% terug te brengen.
Natuur, milieu en klimaat Toekomstbestendig materiaalgebruik Lokale maatschappelijke initiatieven CO2 reductie
Downloads
Lees meer
Reductie CO₂-uitstoot
Lees meer
Meer dan bouwen