Duurzaamheid

Voel jij ook de urgentie?

Het klimaat verandert. Grondstoffen worden schaarser. Je wilt dat het beter gaat met de aarde, de omgeving en de bewoners. Hoe draag je daar actief aan bij?  

Klimaat en energie: dat gaat iedereen aan 
Nederland wil Europees koploper zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt ons kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55% CO2 reductie. Daar hebben we allemaal mee te maken. 

De urgentie van het Klimaatakkoord 
Werk je bijvoorbeeld voor een gemeente of woningcorporatie, ben je belegger of projectontwikkelaar? Dan ben je waarschijnlijk aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld door de warmtevraag van woningen te beperken. Woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Door de CO2-uitstoot te verminderen. Je voelt de urgentie van het Klimaatakkoord. Net als wij. Daarom is het Klimaatakkoord richtinggevend voor ons handelen. 

Energieneutraal wonen: beter voor het klimaat én de portemonnee 
Stijgende energie- en gasprijzen vragen om energiebesparende maatregelen, nul-op-de-meter en energieneutraal wonen. Huurders en kopers, maar ook VvE’s hebben daarom belang bij ons zorgvuldige duurzaamheidsbeleid. Energieneutraal wonen is tenslotte ook goed voor de portemonnee van huurders en kopers. Van Wijnen snapt hoe dat werkt en wil graag kennis over duurzaamheid met je delen. 

Duurzaamheid voor onze samenwerkingspartners  
Ook als leverancier of samenwerkingspartner wil je er alles aan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Je werkt daarom het liefst met een bouwbedrijf, dat duurzaamheid aantoonbaar serieus neemt. Omdat het om de toekomst van de volgende generaties gaat. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Omdat je je groene hart wilt laten spreken. 

Beleef duurzaamheid vanuit je hart 
Je bent bij Van Wijnen aan het goede adres. Bij ons blijft duurzaamheid niet hangen in abstracte termen als klimaatadaptatie en energietransitie. We willen dat het goed gaat met de aarde, met de omgeving en met de bewoners. Duurzaamheid beleven we vanuit ons hart – vanuit de oprechte overtuiging dat we iets goeds doen.  

Gestructureerd werken naar meer duurzaamheid 
Met een gericht stappenplan brengen we onze CO2-emissies terug tot het punt dat we per saldo CO2 neutraal zijn in 2030. De CO2-Prestatieladder is voor ons een belangrijk duurzaamheidsinstrument bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen onze bedrijfsvoering en in onze projecten. Dit levert onder meer lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst op.   

Heb je vragen of opmerkingen over ons duurzaamheidsbeleid? Neem dan contact met ons op via duurzaamheid@vanwijnen.nl