0% afval in 2025

Spreekt minder afval je aan? Dat komt goed uit. Want onze doelstelling is ambitieus: 0% afval in 2025. Concreet:

afvalvrije
Afvalreductie in de praktijk: Parc Heilaar Breda

Reduse, re-use, recycle

Alles over ons afvalprogramma en hergebruik

Re-use betreft onder meer het hergebruik van materialen. Hiermee voorkom je het verspillen van materialen die nog goed (genoeg) zijn. En je voorkomt dat we onnodig nieuwe grondstoffen en energie aanwenden voor het maken van nieuwe producten.

Merk jij ook dat het niet altijd eenvoudig is?

Je moet bijvoorbeeld de architect nog overtuigen. Of de bewoner moet wennen aan hergebruikt materiaal in een nieuwbouwwoning. Gelukkig staan steeds meer architecten en bewoners open voor hergebruik: iets ontwerpen met spullen die in de toekomst beschikbaar komen. Dat juichen wij toe. Jij ook?

Wij staan vierkant achter hergebruik

Daarom investeren we in kennis en netwerken die deze gedachte ondersteunen. En gaan we actief om de tafel met onze opdrachtgevers om de mogelijkheden van hergebruik te bespreken. Zo bereiden we ons voor op de toekomst en doen we relevante ervaring op.

De steun van onze afvalverwerkers

We werken niet alleen zelf aan het reduceren van onze afvalstromen, ook onze afvalverwerkers hebben daar een rol in. Wist je dat het verbranden of storten van een ton (1.000kg) bouw en sloop afval ongeveer een ton C02 uitstoot? We kunnen dus niet zonder de steun van onze afvalverwerkers. Hoe we dat doen?

Onze afvalverwerkers helpen ons met het scheiden van de reststromen

  • Ze plaatsen op ons verzoek meer afvalbakken.
  • Ze geven goed aan wat er in die bakken moet.
  • We krijgen inzicht in de afvalprestaties van onze projecten.

Ons doel voor 2022 is een maximale afvalstroom (BSA) van 20%

Omgerekend in kilo’s komt dat neer op ca. 13,5kg/m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlakte). Samen met onze afvalverwerkers en wat extra aandacht op de bouwplaats, zien we dat doel op veel plekken al snel gehaald worden. En het kan nóg beter! Ons doel is om in 2022 maximaal 10% afval te realiseren (ca. 6,5kg/m2 BVO).