Heel Van Wijnen bouwt circulair

Vandaag lanceerden experts uit de verschillende Van Wijnen-regio’s de E-learning Circulariteit. Deze E-learning is eigenhandig opgesteld en beschikbaar voor alle collega’s in het land via ons digitale leerplatform. De e-learning belicht circulaire keuzes door het bouwproces heen aan de hand van eigen projecten.

Circulair denken en doen

Bij Van Wijnen willen we zuinig omgaan met onze aarde en haar grondstoffen. Samen bouwen aan een beter leven is onze missie. Circulair denken en doen staan hierin centraal. Bewustzijn is de basis. 

De e-learning is laagdrempelig te volgen en start bij het begin: wat is circulariteit? Waarom zouden we zo willen, of zelfs moeten, werken? De landelijke doelstellingen van Van Wijnen op dit gebied worden belicht. En geïllustreerd aan de hand van afgeronde en onderhanden zijnde circulaire projecten. Geleerde lessen uit de praktijk worden gedeeld. Net als toekomstmogelijkheden en aandachtspunten. En de wijze waarop circulariteit raakt aan iedereen binnen de organisatie. Van timmerkracht tot directielid.  

Naar behoefte kunnen collega’s een verdiepingsslag maken richting diverse topics waaronder materialenpaspoorten, meetmethodes, milieu-impact en losmaakbaar bouwen.

Samen leren met experts

Bewustzijn van eigen handelen, de actualiteit en invloed op de leefomgeving vinden we binnen Van Wijnen belangrijk. Collega’s krijgen in dit licht de ruimte om zich continu verder te bekwamen op allerhande vlakken. Ons eigen leerplatform vervult hierin een centrale rol.  

Per e-learning zijn experts uit de eigen organisatie aangewezen. Collega’s richten zich tot hen met vragen van hen, de opdrachtgever of eindgebruiker.