Herzien plan voor oude Botterschool in Edam

herzien-plan-voor-oude-botterschool-in-edam

Op de locatie van de voormalige Botterschool in Edam heeft Van Wijnen plannen om woningen te ontwikkelen en realiseren. Het plan van de hand van Venster Architekten omvat grondgebonden woningen voor de middeldure huur. Op 16 maart is de omgeving  geïnformeerd over het herziene plan. Het plan draagt de naam De Botter. 

De Botter

Aan de Hendrick Dirckszstraat staat nu de voormalige school voor speciaal onderwijs De Botter. Van Wijnen wil op de plek van de oude basisschool 26 eengezinswoningen ontwikkelen en realiseren.

Participatie

Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat er een participatietraject doorlopen wordt. Een eerste verkenning via een bewonersavond in juli 2020 is de start geweest van dit traject. Tijdens deze avond hebben de gemeente en Van Wijnen het eerste stedenbouwkundige plan gepresenteerd. Aan de buurtbewoners is gevraagd wat zij er van vinden, wat er beter kan en waar ze zich zorgen om maken. Alle input en antwoorden die door de bewoners gegeven zijn, zijn geïnventariseerd. Vervolgens is er bekeken wat er met elk punt binnen de beleidskaders gedaan kan worden. Op 16 maart is de gewijzigde planontwikkeling met de benodigde uitleg aan de buurtbewoners teruggekoppeld.

Het plan

In het hele land is woningnood. Binnen 10 jaar moeten er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. In Edam is er veel vraag naar woningen met een middeldure huur, maar momenteel eigenlijk geen aanbod. De gemeente wil het aanbod van middeldure huur verruimen voor starters en inwoners met een middeninkomen. Alle woningen in het plan De Botter worden verhuurd aan mensen met een middeninkomen en het plan voorziet daarmee in deze behoefte. Omwonenden hadden voorgesteld om op deze locatie seniorenwoningen te realiseren om doorstroom in de wijk te bewerkstelligen. Gemeente Edam-Volendam is van mening dat seniorenwoningen dichtbij voorzieningen moeten liggen, deze locatie ligt daar te ver vanaf.  

Marc Schots, projectontwikkelaar bij Van Wijnen: “Van Wijnen en de gemeente zijn de afgelopen jaren in overleg geweest over een goede stedenbouwkundige indeling. Het ontwikkelingskader gaat uit van woningbouw. In het plan van afgelopen zomer waren 28 woningen opgenomen.  De suggesties, vragen en ideeën van de omgeving hebben we meegenomen in het aangepaste ontwerp dat we op 16 maart hebben getoond. Het ontwerp is aangepast naar 26 woningen verdeeld over drie woonblokken. Ten opzichte van het eerste plan zijn een aantal woningen gedraaid, de bergingen met warmtepomp zijn naar de voorzijde van de woningen verplaatst en ook is er meer afstand tot de buren. Daarnaast is er meer ruimte voor groen en bomen in het herziene plan. Bijna alle woningen krijgen een parkeerplaats op het eigen terrein en in het hofje is er plek om auto’s te parkeren. Hiermee wordt aan de gehanteerde parkeernorm voldaan.”

Knip

Op de Hendric Dirckszstraat en Pieter Claesstraat is in het verleden verkeerskundig een knip aangebracht. Buurtbewoners hebben verzocht om deze knip in stand te houden. Tijdens de informatiebijeenkomst kregen zij te horen dat de knip blijft bestaan.

Kant-en-klare elementen uit de fabriek

De bouw van de woningen gebeurt door het aanleveren van kant-en-klare elementen uit de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Hierdoor zijn de woningen sneller klaar voor bewoning, maar ook wordt de omgeving veel korter blootgesteld aan bouwactiviteiten en wordt het afval op de bouwplaats sterk gereduceerd. Voor het bouwverkeer wordt aan de westzijde van de wijk een aparte route aangelegd zodat het bouwverkeer niet door de wijk gaat. Vanaf de Blokgouw komt er parallel aan het fiets- en voetpad van de Hendric Dirckszstraat een tijdelijke bouwweg. Hierdoor hebben omwonenden zo weinig mogelijk overlast van het bouwverkeer.

De woningen krijgen het Fijn Wonen-label. Toekomstige bewoners van De Botter krijgen gegarandeerd  een woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen. De woningen zijn circulair, gasloos en energiezuinig.

Lees meer van onze vestiging in Heerhugowaard.

Meer dan bouwen