Het Nieuwe Verduurzamen

Energetisch verbeteren van grondgebonden woningen

De opgave voor het verduurzamen van grondgebonden woningen in Nederland is nog altijd enorm. Hoewel de technische ‘quick-wins’ zich intussen wel bewezen hebben, is de uitvoering nog altijd divers en versnipperd, zijn de kosten per woning hoog en is de winst voor bewoners niet altijd helder. Dat moet anders en daarom introduceren wij ‘Het Nieuwe Verduurzamen’.

Logo Het Nieuwe Verduurzamen

Een werkwijze met standaardmaatregelen

Wij ontwikkelen een werkwijze, gestoeld op 5 bouwstenen, waarbinnen we steeds meer standaardmaatregelen ten uitvoer kunnen brengen. Voor een vaste, lage prijs.

  1. Je klant is blij.
  2. Energielasten garantie.
  3. Snelle methode, vast proces.
  4. Duurzame toekomst.
  5. Kwaliteitsgarantie.

De bouwstenen zijn ontwikkeld op basis van de kennis in ons bedrijf en de jarenlange ervaring die we opgebouwd hebben in al onze verduurzamingsprojecten.

De vijf bouwstenen van Het Nieuwe Verduurzamen

  • Stap 1 Je klant is blij!
  • Stap 2 Energielasten garantie
  • Stap 3 Snelle methode, vast proces
  • Stap 4 Duurzame toekomst
  • Stap 5 Kwaliteitsgarantie

Voor veel bewoners is een renovatie van hun woonomgeving een flinke verandering. Goede en tijdige informatievoorziening vooraf, tijdens en na zo’n bouwtraject is heel belangrijk en kan zorgen wegnemen. Om bewoners echt persoonlijke aandacht te geven, worden ze begeleid door onze bewonersbegeleiders. Zij informeren hen over wat er gaat gebeuren, de duur van de werkzaamheden en de voorbereidingen die bewoners zelf kunnen treffen. Dat doen ze in begrijpbare taal voor iedere bewoner. Na de renovatie fungeren zij als energiecoach en zorgen ze ervoor dat de vernieuwde woning optimaal gebruikt wordt met het grootst mogelijke woongenot en de hoogst mogelijke energiereductie. We garanderen een klanttevredenheid van 8+.

Bewoners hebben de zekerheid dat het standaard maatregelenpakket ook daadwerkelijk leidt tot een energiezuinige woning. De bewoner ziet de energielasten verlaging direct terug in zijn energierekening*. Onze energiecoaches geven advies over het gebruik van de nieuwe installaties. Door te monitoren en bewustwording te creëren bij bewoners zijn zij in staat echt een groot verschil te maken voor mensen die met weinig geld rond moeten komen. *Alles uitgaande van gelijkblijvende gezinssamenstelling.

We werken met 1 vast, lokaal bouwteam dat voor u aan de slag gaat. Het duurt slechts 2 weken van opname tot opdracht. Na 3 dagen zijn de werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Met deze snelle doorlooptijd verminderen we de overlast voor de bewoners en versnellen we de verduurzaming.

We hebben een compleet proces uitgewerkt en geoptimaliseerd door met het kernteam te sparren met onze achterban die dagelijks werken met deze materie, maar ook met gebruikers, eigenaren en adviseurs. Ons maatregelenpakket is een no regret stap richting een CO2-neutrale woningvoorraad. Belangrijk daarbij is snelheid en betaalbaarheid, met zo weinig mogelijk overlast voor bewoners. We weten precies hoeveel tijd het in beslag neemt, wat het kost en welke materialen we nodig hebben om die verduurzaming aan te gaan. Maar ook hoe we zorgen voor een tevreden klant met lage energielasten. Op basis daarvan zijn we gekomen tot het verduurzamingsconcept ‘Het Nieuwe Verduurzamen’. Dit kunnen we voor elke klant en opdrachtgever waarmaken binnen de eisen van zowel het klimaatakkoord, als die van de klant en opdrachtgever.

We zijn trots op het werk dat we doen en de producten en diensten die we leveren en dat willen we kunnen blijven. We vinden kwaliteit niet alleen belangrijk; we garanderen deze ook. Bent u niet tevreden of uw huurder niet tevreden? Dan betaalt u niet voor de verbeteringen in uw woning.

Interviews

Over Het Nieuwe Verduurzamen –
Duo interview met Kim Wijnen en Sjoerd Pronk

Kim Wijnen (bedrijfsleider onderhoud en beheer) en Sjoerd Pronk (vestigingsdirecteur Van Wijnen Amsterdam): twee gedreven collega’s die hun groene hart laten spreken én ‘ambassadeurs’ van Het Nieuwe Verduurzamen zijn. Kim en Sjoerd zoeken launching partners om grondgebonden woningen sneller en goedkoper te verduurzamen. Ze vertellen ook wat hun persoonlijke drijfveren zijn.

Je klant is blij! – Interview met Rob Plant

Een flinke klus voor woningcorporaties en beleggers en een verandering voor de bewoners. Hoe pak je dat aan? Rob Plant, adjunct-directeur bij Van Wijnen, neemt je mee in de verduurzamingsopgave.

Een duurzame toekomst – Interview met Roelof Faber

Roelof Faber (regiodirecteur bij Van Wijnen Noord & Oost) is één van de gedreven collega’s die de wereld een stukje wil verbeteren. Samen met Kim Wijnen, Sjoerd Pronk, Rob Plant en Raymond van der Werff zijn zij bij Van Wijnen de ‘ambassadeurs’ van Het Nieuwe Verduurzamen.


Ben je nieuwsgierig?

Wij delen onze ervaring graag met je. Laat je mailadres achter, dan ontvang je onze nieuwsbrief over Het Nieuwe Verduurzamen.

Meer dan bouwen