Hoe wij werken

Zo doen wij

Oprecht, gedreven en grensverleggend: dat zijn onze kernwaarden. Deze woorden staan voor de manier waarop we ons werk doen. Waar je ons aan kunt herkennen en waar wij elkaar op aanspreken.

Met onze kernwaarde ‘oprecht’ geven we aan hoe wij zaken willen doen, namelijk op een integere en verantwoorde manier. Omdat we hier duidelijk en transparant over willen zijn, hebben we de gedragscode ‘Zo doen wij’ gemaakt. Bedoeld als kompas en hulpmiddel voor onze collega’s bij de vraag hoe in bepaalde situaties te handelen. Wij willen je ook nadrukkelijk uitnodigen om, in geval van vragen of twijfel, met ons hierover het gesprek te voeren.

Als je een situatie signaleert die mogelijk in strijd is met onze Gedragscode, met de wet of met onze normen en waarden, houd het dan niet voor je. Dat geldt ook als een situatie gewoon niet goed voelt. Maak dit bespreekbaar of meld het. Alleen dan kunnen wij de situatie proberen op te lossen, verbeteren of voorkomen dat mogelijke kleine overtredingen verder uit de hand lopen. Lees meer over de Meldprocedure Van Wijnen.

zonnepanelen

Onze bijdrage aan leefomgevingen

De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en -functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig en hebben we verankerd in ons dienstenportfolio en in onze bedrijfsvoering.

Wil jij alle informatie en documentatie rondom de CO₂-prestatieladder?

Meer dan bouwen

Samen verleggen wij grenzen

De tijden van standaard oplossingen liggen ver achter ons. Gelukkig maar, want omgevingen die echt passen maak je alleen als je je ook echt kunt inleven in de wensen en vragen van de gebruikers. En die vragen zijn, in een snel veranderende markt en met nog sneller ontwikkelende mogelijkheden, steeds complexer. Dus beginnen we met luisteren. Naar onze klanten, partners, toekomstige bewoners. Iedereen voor wie we het wonen en verblijven aangenamer en persoonlijker kunnen maken.

En dat zie je terug in wat we doen:

van wijnen
van wijnen

Kansen zien op onverwachte plekken

Dankzij onze lokale aanwezigheid zien wij niet alleen wat ontwikkelingen als verstedelijking of krimp in de praktijk kunnen betekenen voor mensen. Wij ervaren zelf ook de gevolgen daarvan. Met aandacht voor lokale vraagstukken bedenken we oplossingen en creëren we kansen op onverwachte plekken.

En dat zie je terug in wat we doen:

Ontwikkelen en bouwen met oog voor de toekomst

Ruimte maken voor wonen, werken, leren, zorgen en recreëren is ons werk. Daarmee raken we veel mensen op belangrijke momenten in hun leven. Dat is een reden om met veel zorg en enthousiasme aan de slag te gaan. Zeker als je ziet dat de mogelijkheden om toekomstbestendig te ontwikkelen, bouwen en beheren met de dag toenemen. Dus onderzoeken we elke vraag intensief, en passen we nieuwe ontwikkelingen die bruikbaar zijn direct toe. Zo creëren we omgevingen die gezonder en beter zijn, voor nu én later.

En dat zie je terug in wat we doen:

van wijnen
van wijnen

Wat waardevol is, krijgt nieuw leven

Iets nieuws neerzetten hoeft niet altijd het antwoord te zijn. Onze vakmensen zijn ijzersterk in slim onderhoud, beheer, renovatie en transformatie. Wie op die manier kijkt naar de gebouwen en plekken om ons heen, ontdekt dat passende ruimte prima gecreëerd kan worden met gebruik van wat er al is. Zodat dat wat mooi is, ook mooi blijft.

En dat zie je terug in wat we doen: