Ketensamenwerking

Wil je tempo maken en meer grip krijgen op de kwaliteit en kosten van projecten en het onderhoud en beheer van jouw vastgoed? Dat kan door als co-makers vanuit ketensamenwerking met elkaar aan het werk te gaan.

Samen sneller, samen beter

Zeker bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals een omvangrijke renovatie- of verduurzamingsopdracht, is er winst te behalen door met ketensamenwerking op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. Niet in de traditionele opdrachtgever – leverancier relatie, maar als co-makers met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen kostenvoordelen behaalt. Voordelen die onder aan de streep met elkaar worden gedeeld. Een samenwerking die uitnodigt om te herhalen. Zodat je samen steeds slimmer en beter wordt.

Ketensamenwerking

Woningcorporaties hebben een belangrijke taak in het aanbieden van betaalbare woonruimte en het creëren van fijne leefomgevingen. Uitbreiding van het woningareaal en het upgraden van bestaand vastgoed zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast zijn er specifieke uitdagingen voor het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van woningen voor ouderen die langer thuis blijven wonen. En dat moet allemaal bewerkstelligd worden onder een flinke tijdsdruk en met scherpe budgetten. Van Wijnen kan helpen tempo te maken door slimmer samen te werken.

Inleven Albert Schweitzer ziekenhuis

Met Van Wijnen

Met Van Wijnen als ketenpartner krijg je toegang tot onze kennis en ervaring op het gebied van gebouwbeheer en onze expertises op het gebied van renovatie, meerjarig onderhoud en exploitatie. We zorgen natuurlijk voor de handjes op de vloer en kunnen daarnaast ook het klantcontact verzorgen met onze Servicedesk. Wij zorgen ervoor dat je planmatig grip krijgt op de onderhoud en beheerkosten van jouw vastgoed en dat je je, als woningcorporatie, maar ook als ziekenhuis of zorginstelling, volledig kunt concentreren op de kernactiviteiten van jouw organisatie.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met partners Kuijpers en Croonwolter&dros. Sinds 2011 verbouwen we verschillende afdelingen en poliklinieken van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het ziekenhuis benoemt een probleem en geeft een budget. Wij ketenpartners richten ons op het leveren van de beste oplossing.

Max Heijboer

Hoofd Bouwprojecten Albert Schweitzer ziekenhuis

“Dat we met elkaar dit bijzondere verbond aangaan betekent dat we het volste vertrouwen hebben in elkaars kwaliteit en expertise.”

Een greep uit onze bijzondere samenwerkingen

Strategisch ketensamenwerking partner Rochdale | Van Wijnen

Continu verbeteren

Ketensamenwerking is voor ons meer dan een werkwijze. Wij geloven dat samenwerken de sleutel is om tot slimmere en betere oplossingen te komen. Wij zoeken daarom altijd naar leveranciers en co-makers die net als ons gericht zijn op het leveren van toegevoegde waarde voor de klant. Deze ervaring en manier van samenwerken zetten wij als strategische samenwerkingspartner ook in voor woningcorporatie Rochdale om in korte tijd een groot deel van de bestaande woningportefeuille naar gemiddeld energielabel B te krijgen.

Op de tandem

De Limburgse woningcorporatie Zowonen heeft Van Wijnen en Heijmans gevraagd ze de komende 10 jaar te helpen bij het transformeren van een groot deel van haar woningportefeuille. Circa 1.700 woningen ondergaan een grondige renovatie en ongeveer 1.300 woningen worden gesloopt en komt nieuwbouw voor in de plaats. Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren van een langer thuis functie en het gasloos maken van de woningen. Om tempo te maken stappen de partners gezamenlijk op de tandem. Want als je gezamenlijk trapt ga je harder. De samenwerking Zowonen werd in 2016 genomineerd voor de prestigieuze Nyenrode Supply Chain Award.

Meer weten over de voordelen van projectoverstijgend samenwerken? En welke tips de ketenpartners hebben om ook samen op de tandem te stappen? Lees daarover meer in de artikelenserie ‘Als je gezamenlijk trapt ga je harder’.

Limburgse woningcorporatie ZOwonen en Van Wijnen en Heijmans werken samen bij woning transformatie
Corporatie Elkien werkt samen met Van Wijnen aan het hoogwaardig renoveren van duizenden woningen

Waarde voor de huurder

Corporatie Elkien wil de komende jaren ruim 20.000 woningen hoogwaardig renoveren en zoveel mogelijk Nul-op-de-meter. Hiervoor Is Elkien een samenwerkingsverband aangegaan met 5 verschillende marktpartijen, waaronder Van Wijnen. Voor Van Wijnen betekent ketensamenwerking ‘langjarig meedenken.’ Samen producten en projecten ontwikkelen, maar ook verder ontzorgen met woonconsulentie, monitoring en coaching. Wij werken vrijwel uitsluitend met vaste ketenpartners, die al diverse keren hebben bewezen te kunnen voldoen aan de gestelde samenwerkingseisen. Deze lange termijn samenwerking moet leiden tot een hogere kwaliteit, innovatieve concepten en lagere woonlasten voor de huurder.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alco Liest

Duurzaam samenwerken

In 2018 heeft woningcorporatie Woongoed Middelburg Van Wijnen Breda en Bouwbedrijf Joziasse gevraagd ze de komende jaren te helpen bij het verduurzamen van 1200 woningen, verdeeld over 6 complexen. Daarbij moet het gehele woningbezit van Woongoed een gemiddeld energielabel B krijgen. En dient het clusterbezit opgewaardeerd te worden naar energielabel A. Met als doel een fijner en comfortabeler leefklimaat voor de bewoners.

Meer weten hoe de partners projectoverstijgend samenwerken? En welke tips zij hebben? Lees daarover meer in het artikel Duurzaam samenwerken, bouwen aan een fijner leefklimaat.

Duurzame ketensamenwerking | Wonen Middelburg Het Zand Renovatie Onderhoud Eengezinswoningen Steiger

Project-overstijgend vastgoedbeheer

De samenwerking tussen woningscorporatie Zayaz en Van Wijnen is project-overstijgend en omvat zowel het vastgoedbeheer (correctief, preventief en mutatieonderhoud) als het planmatig en projectmatig onderhoud. De basis voor de ketensamenwerking is tijdens het project gelegd, waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op de verduurzaming van het woningbezit middels de verduurzamingswijzer. Op basis van de door Van Wijnen op complexniveau gerangschikte ‘Verduurzamings-top10’ worden de komende jaren ca. 200 woningen per jaar verduurzaamd. Hierin werkt Van Wijnen samen met Pennings, de andere onderhoudspartner van Zayaz.

Deze projecten volgen allemaal dezelfde werkwijze, waardoor efficiëntie wordt behaald. Denk hier bijvoorbeeld aan het snel schakelen met vaste onderaannemers, waardoor we tijdwinst behalen en faalkosten verminderen. Doordat Van Wijnen de woningen in verschillende onderhoudsfases terugziet, worden voor structurele klachten proactief oplossingen aangedragen om de onderhoudskosten te drukken. Deze data wordt tevens gebruikt om de MJOB’s te finetunen.

Ketensamenwerking houdt voor ons ook in dat wij blijven innoveren. Zo wordt ons woningsplitsingsconcept intussen veelvuldig uitgevoerd en wordt de aanpak voor het verduurzamen bij mutatie voorbereid. Hierbij zijn de nodige stappen m.b.t. Flora en Fauna genomen en starten we binnenkort met het werken volgens een Soorten Management Plan (SMP). De ketensamenwerking raakt alle lagen van de organisatie en wordt daar alle partijen regelmatig geëvalueerd. Ook deelt Zayaz actief haar ondernemings- en assetplannen (wijk- of complexniveau), zodat wij zorgen dat de voorstellen voor het onderhoud hier goed op aansluiten.