Onderwijshandleiding Circular Skills in de bouw

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dat betekent dat we niet alleen anders moeten bouwen, maar ook anders moeten denken én dus opleiden. Ten behoeve van onderwijsvernieuwing deelde collega Lianne Quax, researcher Circulariteit, namens Van Wijnen onze geleerde lessen, welke we de afgelopen jaren opdeden met circulair bouwen.  

onderwijshandleiding-circular-skills-in-de-bouw

Een waardevolle samenwerking

Zo betreden leerlingen van nu (vmbo, mbo en hbo) straks toekomstbestendig de arbeidsmarkt. Met eigentijdse skills en een open en kritische blik met aandacht voor het milieu. Een waardevolle samenwerking met Coöperatie Leren voor Morgen , ikcirculeer, Circulair Friesland, SME, SPARK the Movement én overige docenten, studenten en experts op het gebied van circulaire transitie, circulair onderwijs en circulair bouwen. Gaaf om hier aan mee te mogen werken! En zo ook aan de basis te staan van onze medewerkers van de toekomst. 

Bekijk de onderwijshandleiding hier: https://circularskills.lerenvoormorgen.org/ 

Meer dan bouwen