Naar 100% duurzaam hout

Vanuit verschillende invalshoeken zetten we ons in voor een duurzaam milieubeleid. Daaronder valt ook het toepassen van duurzaam hout.

naar-100-duurzaam-hout

Als een van de grootste bouwers van Nederland kunnen we het verschil maken door gecertificeerd, duurzaam ingekochte houtsoorten toe te passen. Dat vinden we belangrijk. Want de toepassing van duurzaam hout in bouwprocessen is een van de meest effectieve manieren voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken. En om bossen te beschermen. Vandaar dat we streven naar 100% duurzaam hout.

FSC-gecertificeerd

Als FSC-gecertificeerd bedrijf en als deelnemer aan het Bouw & Hout Convenant zijn we op de goede weg. Minstens 95% van het hout waarmee we bouwen, heeft een FSC- of PEFC-CoC keurmerk. Dit hout komt uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd. Dat wil zeggen: zonder schade voor milieu, mens en dier en zonder dat het hout opraakt.

Het percentage van 95% zou nog hoger kunnen zijn, maar de beschikbaarheid van gecertificeerd hout is op dit moment niet optimaal waardoor we genoegen moeten nemen met 95%. Daarnaast zijn er nog enkele houtproducten die (nog) niet onder een keurmerk verkrijgbaar zijn. Dit zouden we natuurlijk graag anders zien.

Bewustwording

Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier. Daar willen we als bouwbedrijf zorgvuldig mee omgaan. We willen ook de klimaatbewustwording vergroten: bij onze leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers, eindgebruikers en bij onze eigen medewerkers.

Circulair biobased

Hout als hernieuwbare grondstof is hét circulaire biobased bouwmateriaal bij uitstek. daarnaast  gebruiken we – altijd in overleg met onze opdrachtgever – waar mogelijk hout of houtonderdelen, waarvan we  weten dat ze eerder zijn toegepast. Wat we gebruiken leggen we vast in het Materialenpaspoort van Madaster.

Toekomst

Ons doel is om 100% met hout van duurzame afkomst te werken.

Meer dan bouwen