Samen Versnellen richting een circulaire economie – oplevering van het Nieuwe Normaal 0.2

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. De missie van Van Wijnen sluit hier naadloos op aan: samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Dit doen we met oog voor het milieu en onze planeet. Circulair bouwen is noodzaak.  Om deze ambitie en onze missie te bereiken is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulair bouwen en tot hoe ver moeten we gaan?’. En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’  

samen-versnellen-richting-een-circulaire-economie-oplevering-van-het-nieuwe-normaal-0-2

Samen versnellen 

Wij geloven erin dat we samen sneller zijn en verder komen. Vol vertrouwen zijn wij dan ook enige tijd geleden aangesloten bij het programma van BZK en Cirkelstad: ‘Samen Versnellen’. Hierin werken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, de gemeentes Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ in 2023.  

Het niveau van Het nieuwe normaal (HNN) wordt bepaald op basis van de praktijk, zowel met het oog op voortschrijdende techniek als sociale impact. Gedurende een looptijd van enkele jaren worden 100+ audits afgenomen bij de deelnemende partijen. Zo leren we van elkaar: wat gaat er goed, is er mogelijk en wat kan beter?  

Middels de audits wordt de markt continue getoetst op wat daar behaald kan worden. En wordt de dialoog tussen opdrachtgevende- en opdrachtnemende partijen gestimuleerd en begeleid. Hierdoor kan het convenant in 2023 met vertrouwen getekend worden.  

Manager Circulariteit van Van Wijnen waardeert de open houding binnen dit ontwikkeltraject enorm: “Je leeft je in in elkaar en bouwt aan vertrouwen. Als je uitgaat van elkaars expertise en intrinsieke motivatie kun je nu al hele toffe producten neerzetten.” 

Het Nieuwe Normaal – de conceptversies 

Tot 2023 verschijnt jaarlijks de conceptversie van Het nieuwe normaal. Deze conceptversie is bedoeld om in een bredere kring bekendheid te creëren en te toetsen of er draagvlak voor bestaat. 

De verschillende conceptversies zullen niet ‘compleet’ zijn. Elke nieuwe conceptversie bevat weer meer onderdelen die ingevuld zijn op basis van meer audits. In 2020 verscheen versie 0.1, in 2021 versie 0.2 en in 2022 versie 0.3. Op basis van 100+ audits verschijnt de definitieve versie in 2023.  

De 0.2-versie van het Nieuwe Normaal is vanaf heden beschikbaar: 

https://www.cirkelstad.nl/wp3/wp-content/uploads/2021/06/HNN-0.2.pdf  

Meer dan bouwen