Een hele operatie: materialen direct hergebruiken op locatie

Bij Van Wijnen gaan we graag zuinig om met de aarde en haar grondstoffen. Waar mogelijk hergebruiken we materialen. Bij ziekenhuis Nij Smellinge te Drachten is dit goed zichtbaar. Samen met de opdrachtgever verweven we dit uitgangspunt in het gehele werkproces.

een-hele-operatie-materialen-direct-hergebruiken-op-locatie

Van oud naar nieuw én voorsorteren op toekomstig hergebruik 

Zo verwerken we bijvoorbeeld kostbaar hardhout uit de oude constructie tot nieuwe kozijnen. Ook hergebruikten we veel oude gipsplaten, plafondplaten, toiletelementen, schuifdeuren, isolatiemateriaal en gevelplaten. De verwerkte bouwmaterialen registeren we allemaal in Madaster: een onafhankelijk platform voor materialenpaspoorten.  

Doordat bekend is welke materialen in het gebouw zijn verwerkt, kunnen deze materialen in de toekomst al voor demontage herbestemd worden. Directeur Roelof Faber vertelt: “Inzicht in de herkomst en verwerkingsmogelijkheden van materialen is essentieel voor circulair bouwen. (…) De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd.” 

Meer over dit project lees je op de projectpagina: 

Meer dan bouwen