Samen op weg naar een afvalvrije toekomst

In 2025 is Van Wijnen afvalvrij. Dit is een torenhoge, maar noodzakelijke, ambitie waar we ons samen voor inzetten. In het kader van continu verbeteren hebben 21 collega’s de afgelopen maanden onderzocht hoe zij vanuit hun eigen werkgebied en rol een bijdrage kunnen leveren aan deze doelstelling. 

Wat doen we dan precies?

We willen materialen zo lang mogelijk in the loop houden. De afvalcontainers worden steeds leger en we zetten materialen meerdere keren. Zo maken we van oud weer nieuw, kijken we kritisch naar ontwerp- en materiaalkeuzes en verwerkingswijzen. En gaan we efficiënt om met de grondstoffenvoorraad. 

Samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en HAN Lean-QRM Centrum

Met coaching vanuit onze eigen afdelingen Circulariteit en Continu Verbeteren en in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en HAN Lean-QRM Centrum volgden onze collega’s de opleiding tot Lean Green Belt. En met goed resultaat! Deze week ontvingen ze hun certificaat.  

Iedere kandidaat leverde een concreet verbetertraject op, waarmee direct afval werd bespaard. De onderwerpen waren erg divers: optimalisering van inkoopmarges door inzet van BIM-modellen, onderzoek naar alternatieve binnenwandsystemen, optimalisering van afdekmateriaal in de opbouwfase. We zijn trots op de resultaten en zien uit naar de verdere uitrol evenals volgende leergang!