5 jaar ketensamenwerking met ZOwonen en Heijmans

Algemeen

Sittard

08:25

17-12-2021

Ze kunnen tevreden terugkijken, corporatie ZOwonen en bouwers Van Wijnen en Heijmans, op de eerste vijf jaar van hun ketensamenwerking. Wat nu zo vanzelfsprekend lijkt, zou echter niet zijn bereikt met een traditionele rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “Dan hadden wij nu niet extra tijd en aandacht aan bewoners en omgeving kunnen geven.”

Anders dan bij een traditionele samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een ketensamenwerking gericht op het met elkaar meekijken en ondersteunen tijdens alle fases en werkzaamheden van het werk. Doel hiervan is om gezamenlijk de best mogelijke resultaten te behalen.

Met die insteek startte vijf jaar geleden de ketensamenwerking tussen corporatie ZOWonen, Van Wijnen en Heijmans. Joeri Voorn, directeur vastgoed & inkoop ZOwonen, Bob Houben, teammanager ontwikkeling & inkoop ZOwonen, Fred Hartmans, projectcoördinator Van Wijnen, en Niels Struijcken, commercieel manager bij Heijmans, kunnen het zich inmiddels niet anders meer voorstellen.

“We discussiëren niet, maar zoeken naar de best mogelijke oplossing voor bewoners. Dat is een belangrijke meerwaarde.”

Bob Houben, ZOwonen

Belang bewoners

“Zonder deze ketensamenwerking hadden we nu nog steeds samengewerkt op de traditionele manier”, vertelt Joeri Voorn. Dan zou ZOwonen zich voornamelijk bezighouden met de bewoners, terwijl de bouwbedrijven zich op de stenen richten. Bob Houben is blij dat dit niet meer het geval is. “Iedereen denkt vanuit het belang van de bewoners. Dat merkte ik al tijdens een van de eerste overleggen, waarin Fred benadrukte dat het belangrijk was dat de bewoners tijdig konden verhuizen. Ik vond het toen bijzonder hoe hij daarin meedacht.” Inmiddels is dat uitgangspunt de basis van de samenwerking, beaamt Bob. “We discussiëren niet, maar zoeken naar de best mogelijke oplossing voor bewoners. Dat is een belangrijke meerwaarde.”

Minder risico’s

Wat ZOwonen ook niet meer zou willen missen, zijn de extra ogen die meekijken in de eerste fase van een project. Van oudsher is een woningcorporatie verantwoordelijk voor de hele planfase. Als een bouwbedrijf dan aan de slag gaat, zijn er altijd zaken die anders uitpakken dan vooraf bedacht. Of er blijkt het plan risico’s te bevatten die niet eerder waren opgemerkt. Dat probleem is er nu niet meer, vertelt Fred Hartmans van Van Wijnen. “Omdat we vanaf het begin bij projecten betrokken worden, kunnen we onze expertise direct inbrengen. Dat betekent minder risico’s en vertragingen als de renovatie eenmaal van start gaat. We hebben een solide basis, kennen elkaar en durven het daardoor ook te zeggen als een bepaalde keuze ons niet verstandig lijkt.”

Helder proces

Omdat bewoners te maken hebben met meerdere partijen, levert dat in het begin van de ketensamenwerking soms onduidelijkheid op. “Het opleveren aan bewoners pakte iedere partij anders aan. Ook was niet altijd duidelijk wie het aanspreekpunt was bij problemen”, legt Niels Struijcken van Heijmans uit. Omdat de partners weten dat ze tien jaar aan elkaar verbonden zijn en het in ieders belang is dat alle deelprojecten zo goed mogelijk worden gerealiseerd, gingen ze hierover in gesprek. “Op zo’n moment stellen we de vraag: wat gaat er mis en hoe kan dat? We proberen elkaar te begrijpen en durven elkaar aan te spreken. Met als doel een helder proces op te zetten, voor ons én voor de bewoners. Daaruit zijn sjablonen van contractdocumenten ontstaan, die duidelijkheid opleveren en ons bij ieder project veel energie en tijd schelen.”

vlnr: Bob Houben, teammanager Ontwikkeling & inkoop ZOwonen, Niels Struijcken, commercieel manager bij Heijmans, Fred Hartmans, projectcoördinator Van Wijnen en Joeri Voorn, directeur Vastgoed & inkoop ZOwonen

Winst teruggeven

Alles op tafel kunnen leggen, betekent ook openheid over geldzaken. Joeri Voorn geeft aan dat hij wat dat betreft volledig vertrouwen heeft in beide bouwbedrijven. “We willen alle partijen laten doen waar ze goed in zijn. Daar mag iedereen een eerlijke prijs voor krijgen. Als je denkt vanuit vertrouwen, krijg je dat terug.” Na vijf jaar samenwerken blijkt die aanname te kloppen. Tot nu toe bleven de bouwbedrijven ruim binnen de afgesproken prijs en zijn ze er open over als de winst hoger is dan verwacht. “Bij een aantal projecten hebben we een deel van de winst teruggegeven aan ZOwonen, zodat het geïnvesteerd kan worden in een nieuw project, of ten goede komt aan bewoners”, vertelt Hartmans

Bijdragen

Het vertrouwen dat de afgelopen vijf jaar is gegroeid, heeft gezorgd voor een verschuiving van rollen. Heijmans en Van Wijnen kregen er verantwoordelijkheden en rollen bij, waardoor er bij ZOwonen meer ruimte is ontstaan voor andere taken. Voorn: “We maken beter gebruik van elkaars expertise en dat heeft meerdere voordelen. Omdat Heijmans en Van Wijnen een verlengstuk zijn van onze organisatie, hebben de ketenpartners meer overzicht en kunnen ze problemen eerder tackelen. Bovendien is er zoveel onderling vertrouwen, dat wij minder tijd hoeven te steken in afstemming en controle.”

Dat geeft ZOwonen ruimte om meer op afstand naar de projecten te kijken, vult Houben aan. “Onze opzichters die eerst technisch werk deden, kunnen hun tijd nu besteden aan veiligheid, bewoners voorlichten over bepaalde keuzes, aan overleg met de gemeente. Zo kunnen wij meer sturen op maatschappelijk belang. Dat heeft er toe geleid dat de klanttevredenheid beduidend hoger is geworden. En daar doen we het per slot van rekening voor.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van ZOwonen en Heijmans.