71 nieuwe appartementen in Arnhemse wijk Elderveld

Zelfstandig blijven wonen op een veilige, comfortabele en betaalbare manier. En dat in een fijne leefomgeving waar je ook nog eens actief aan deelneemt. In de Arnhemse wijk Elderveld wordt dit werkelijkheid voor ouderen. Samen met Oostwest architecten, Portaal en gemeente Arnhem realiseren we hier 71 levensloopbestendige appartementen volgens ons nieuwe concept ‘Inclusief wonen’ op het braakliggende terrein tussen de Leidenweg, de Burgemeester Matsersingel en de Gorinchemstraat.

71-nieuwe-appartementen-in-arnhemse-wijk-elderveld

De wijk Elderveld stamt uit de jaren ’80 en bevat veel grond gebonden woningen. In de meeste huizen wonen nog steeds de eerste bewoners. Deze mensen verhuizen graag naar een woning die meer past bij hun huidige levensfase. Het liefst in de eigen, vertrouwde wijk vanwege hun sociale netwerk. Het nieuwe concept ‘Inclusief wonen’, dat Oostwest architecten samen met Van Wijnen heeft ontwikkeld, biedt hen die mogelijkheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat het sociale netwerk wordt versterkt door de verbinding te zoeken met bestaande activiteiten in de wijk. Hiervoor wordt een community-builder ingezet, die fungeert als vliegwiel bij het contact met ondernemers, (sport)verenigingen en onderwijsinstellingen Ook het sociaal wijkteam van de gemeente, wijkraad en zorginstellingen zijn betrokken bij de planontwikkeling.

Ruimte voor ontmoeting

We maken het voor bewoners makkelijk om anderen te ontmoeten, zowel binnen het project als in de wijk. Ze kunnen gebruik maken van een grote gemeenschappelijke tuin als ontmoetingsplek. Ook plaatsen we de balkons schuin onder elkaar, zodat mensen ook een babbeltje kunnen maken met de buren. Naast ruimte voor ontmoeting en gemeenschap zijn ook inclusiviteit, participatie, gezelligheid en veiligheid belangrijk bij het concept Inclusief Wonen. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen in een betaalbare, comfortabele woning in een veilige en gezellige leefomgeving waar ze actief deel van uit maken. Daarnaast is een belangrijke meerwaarde van het langer zelfstandig wonen dat de gemeente minder zorgkosten maakt.

“Het belangrijkste is dat we samen met Portaal en de Gemeente Arnhem een community-builder inzetten, die het contact met de buurt blijft stimuleren. Inclusief wonen maakt het mogelijk dat ouderen straks in hun geliefde wijk kunnen doorstromen met behoud van hun sociale netwerk.”

Rens Rikken, Adjunct-Directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een grote rol in de bouw van de appartementen. Zo worden ze goed geïsoleerd, verwarmd met de restwarmte en voorzien van zonnepanelen. Op het dak wordt sedum aangebracht dat goed is voor biodiversiteit, maar tevens de hittestress verlaagt en regenwater vasthoudt. Naast het sedum planten we in de tuin extra inheemse bomen en struiken voor vogels en insecten en metselen we nestkasten in de muur voor de huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis. Tenslotte leggen we in de tuin een waterberging aan.

Voortgang bouw

Eind december 2020 vierden we het hoogste punt corona-proof. Inmiddels zijn we bezig met  metselwerk en wordt het dak waterdicht gemaakt. Binnen zijn de wanden geplaatst en worden de installaties aangebracht. Het plan is om de appartementen voor de zomervakantie op te leveren.

Meer dan bouwen