Aardbevingsbestendig bouwen aan kindcentra in Groningen

Onderwijs

Groningen

14:13

30-08-2022

In Noordoost Groningen werken we aan de bouw van twee scholen. In Roodeschool bouwt Van Wijnen Groningen een nieuw kindcentrum, waar Samenwerkingsschool De Dobbe en kinderopvang KindH een plek krijgen. Met het oog op de toekomst bouwen we energiezuinig, zo worden op het dak zonnepanelen geplaatst en zorgen we voor een goed geïsoleerd gebouw. Daarnaast wordt vanwege het risico op aardbevingen in het gebied het gebouw aardbevingsbestendig gemaakt.

Ook in Usquert staat toekomst- en aardbevingsbestendig bouwen centraal. Hier bouwen we aan een nieuw gebouw voor het kindcentrum. In het gebouw vestigen naast de school ook een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.