Wensen woningzoekend Nederland vertaald naar vernieuwend woonconcept

Wonen

16:00

05-06-2023

Alles op een rijtje biedt concrete oplossing om passend woningaanbod sneller te laten groeien

Het woningtekort in Nederland blijft toenemen. Een analyse van funda, het woonplatform met meer dan 68 miljoen bezoeken per maand, wijst uit dat er een verschil is tussen de vraag van woningzoekend Nederland en het beschikbare aanbod.

Voor het oplossen van woningnood in Nederland zijn niet alleen heel veel huizen nodig. Er dient ook rekening te worden gehouden met de uiteenlopende behoeften van een grote variatie aan huishoudens. Op basis van de data en inzichten van funda, hebben we samen met heren 5 architecten en Dingeman Deijs Architects, het woonconcept Alles op een rijtje ontwikkeld.

Alles op een rijtje

Alles op een rijtje is een vernieuwend, betaalbaar en compact woonconcept gebaseerd op het Nederlandse rijtjeshuis. Op basis van dit concept kunnen twee keer meer woningen worden gebouwd op hetzelfde oppervlak als in een traditionele buurt met rijtjeswoningen. Het concept bestaat uit vijf typen rijwoningen die afhankelijk van de lokale vraag in wisselende samenstelling in één rijtje kunnen worden gebouwd.

Vijf typen rijwoningen
Naast woningen voor starters en gezinnen, zijn er woningen ontworpen voor een- of tweepersoonshuishoudens, meer-generatie-huishoudens, wooncollectieven en een levensloopbestendige variant. Alles op een rijtje is een oplossing die doorstroom bevordert en meer kansen voor starters creëert. Door meer divers te bouwen en in te spelen op de lokale vraag en demografie, wordt een belangrijke bijdrage gedaan aan een prettige, inclusieve leefomgeving voor elke levensfase.

In het ontwerp van Alles op een rijtje voeren kernwoorden als licht, duurzaam, ruimtelijk en praktisch de boventoon, belangrijke elementen die naar voren kwamen in de uitkomsten van een woonwensenonderzoek uitgevoerd onder fundabezoekers.

Joost Dop, CEO funda: “De toegenomen variatie in de samenstelling van huishoudens maakt passend bouwen uitdagend. Iedereen wil binnen zijn of haar budget een geschikte woning vinden die voldoet aan een aantal criteria. Op ons platform zien we dat de vraag naar woningen tot EUR 300.000 heel groot is, terwijl de gemiddelde verkoopprijs van een woning bijna 4 ton is. Hetzelfde zien we bij het aantal vierkante meters. Uit onze data blijkt dat kleine woningen tot 75m2 het meest populair zijn, terwijl maar 14% van het woningaanbod in die categorie valt. Rekening houden met de verschillende criteria in het ontwerp en de bouw van woningen kan deze mismatch aanzienlijk verkleinen.

Om daarnaast beter te begrijpen wat de achterliggende wensen zijn, zetten we jaarlijks een groot woonwensenonderzoek uit onder fundabezoekers. Dit geeft ons unieke inzichten in de wensen van Nederlandse huishoudens en wat de gemene delers zijn als het gaat om prettig wonen.”

Leo de Vries, projectontwikkelaar, Van Wijnen: “Veel Nederlanders hebben behoefte aan een betaalbare plek waar je je thuis voelt, gelukkig en jezelf kunt zijn. En juist hieraan is een enorm tekort. Betaalbaarheid is de grote opgave van dit moment in Nederland. Daarom zoeken we naar innovatieve oplossingen. We zijn dan ook ongelofelijk trots dat we in samenwerking met de architecten van heren 5 en Dingeman Deijs een prachtig woonconcept hebben ontwikkeld en dat kunnen introduceren als een van de betaalbare oplossing voor het woningtekort in Nederland. Deze woningen worden toegevoegd aan het assortiment van Wij Wonen

Meer weten over Alles op een rijtje? Neem contact op met Peter van Nieuwenhoven, projectvoorbereider bij Van Wijnen