Als ketenregisseur aan de slag bij Van Wijnen, wat vindt Raymond?

Algemeen

08:51

12-05-2021

Er moeten maar liefst zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af en energetisch worden verbeterd. Iedereen draagt zijn steentje bij binnen zijn eigen deskundigheid. Zo realiseren we samen de klimaatdoelstellingen én zorgen we ervoor dat de bewoner zich weer thuis voelt. Met groot onderhoud willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bestaande woonomgeving, voor bewoner, klant en onze planeet. En wie kunnen er beter vertellen over groot onderhoud dan onze collega’s? Ketenregisseur Raymond van der Werff vertelt over zijn ervaringen en uitdagingen.

Samen werken aan kwaliteit is vooral heel leuk

Raymond van der Werff is ketenregisseur bij Van Wijnen West. Projectoverstijgend werkt hij samen met vaste partners aan het optimaliseren van groot onderhoudprojecten. Naast de techniek en kosten hebben kwaliteit van wonen en werken zijn volle aandacht. We leggen Raymond wat vragen voor.

Van Noord naar West?

“Voor een uitvraag van een corporatie was mijn kennis over Resultaatgericht Samenwerken nodig bij Van Wijnen West. Leuke organisatie ook, dacht ik toen ik terugreed naar huis. In West hadden ze de ambitie om vanuit de methodiek ‘Resultaatgericht Samenwerken’ groot onderhoudprojecten op een hoger niveau te tillen. Inmiddels ben ik werkzaam in West en kan ik actief een bijdrage leveren. Via ketensamenwerking wil ik een waardevolle bijdrage blijven leveren. Langdurige samenwerkingen resulteren in een efficiëntere werkwijze, het terugbrengen van de bouwkosten, kwaliteitsverbetering en blijere bewoners.”

RGS (Resultaatgericht Samenwerken) en VGO, wat is dat precies?

“Als een woningcorporatie (of ander vastgoedbedrijf) een partij selecteert voor vastgoedonderhoud, renovatie en verduurzamingsprojecten willen ze er zeker van zijn dat ze met een goed, betrouwbaar bedrijf in zee gaan. Het VGO-keurmerk garandeert dat onderhoudsbedrijven ‘Resultaatgericht samenwerken’ in alle facetten beheersen.”

”Van Wijnen is door VGO geaccrediteerd voor het keurmerk ‘Resultaatgericht Samenwerken’, waardoor opdrachtgevers het gehele onderhoud geïntegreerd bij ons kunnen aanbesteden. Dat maakt ons een aantrekkelijke ketenpartner voor groot onderhoudprojecten.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Ik overleg met ketenpartners om projectoverstijgend afspraken te maken over de gewenste kwaliteit, planning en doorlooptijd van groot onderhoudprojecten. Op het moment dat er een project opgestart wordt, ben ik betrokken vanaf de initiatieffase tot het beheer. Ik bewaak het proces, stuur mensen aan en maak de werkbegroting. Daarna geef ik het stokje over aan het projectteam. Aan de zijlijn blijf ik alles volgen, zodat ik zie wat nog beter kan. Leren en beter worden!”

Wat betekent werken aan groot onderhoud voor jou?

“Ik vind het elke dag weer leuk dat ik door mijn werk aan groot onderhoudprojecten een bijdrage mag leveren aan de grootste doelstelling bij Van Wijnen: Ruimte maken voor een beter leven. Huurwoningen en leefomgevingen verbeteren en daardoor blije bewoners zien, geeft veel voldoening.”

Wat maakt jouw werkdag?

“Met mijn kennis en ervaring anderen beter maken, vind ik ontzettend inspirerend. Als ik vervolgens zie dat collega’s of externen beter presteren en in hun vel zitten, heb ik een goede dag. Werkplezier is naar mijn idee de sleutel tot succes. Je voelt je gewaardeerd en betrokken en dat komt de kwaliteit ten goede. De ruimte die Van Wijnen haar medewerkers geeft om te groeien, past goed bij mijn werkstijl.”