Bei de Ling: transformatie, renovatie, sloop én nieuwbouw

Zorg

's-Hertogenbosch

16:00

20-10-2022

Transformatie, renovatie, sloop én nieuwbouw. Bei de Ling heeft het allemaal. 5 jaar lang stond de voormalig Onze Lieve Vrouwe school in Landgraaf vrijwel leeg. Nu herstellen we de plek in ere. Samen met Fivente en het Anders Invest Zorgvastgoed Fonds realiseren wij een passende en aantrekkelijke woonomgeving voor mensen met een zorgvraag. Want, zo blijkt uit onderzoek van het CBS, in Landgraaf is de vraag naar ‘betaalbare huisvesting met een sociaal en/of zorg karakter’ groot. Bert Beijersbergen (Fivente) en Farshad Boin (Anders Invest) vertellen over het unieke woonzorgconcept dat daar wordt gerealiseerd.

Bruisend woon-zorgcomplex

In dit bruisende complex komen 52 woonzorgstudio´s en 10 woonzorgappartementen. De bestaande school wordt (grotendeels) behouden en gerevitaliseerd. Aan de zijkanten en de aan de achterzijde, op de plek van de voormalige speelplaats, voegen we nieuwbouw toe. Door de school van de later aangebouwde delen te ontdoen, krijgt het gebouw haar oorspronkelijke uitstraling terug.

Elke woning heeft een zit- en slaapkamer, badkamer en een kitchenette of keuken. Er is bewust gekozen voor een kleinere woonoppervlakte en grote algemene ruimten om elkaar te ontmoeten. Om zo het verlies van sociale contacten tegen te gaan en vereenzaming te voorkomen. Met de aanleg van diverse algemene ruimte en voorzieningen waaronder gezamenlijke huiskamers, de belevingstuin en een patio worden beweging, ontspanning en ook ontmoeting gestimuleerd. Tevens krijgt de voormalig meisjesschool (weer) een openbare functie door onder andere de samenwerking met de buurtvereniging.

Bei de Ling

Betaalbaar wonen met zorg

Dit is hoe het begon. “De gemeente Landgraaf was op zoek naar een gebruiker voor het perceel, die invulling kon geven aan het revitaliseren van het schoolgebouw en het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in de wijk kon versterken,” vertelt Bert. Fivente bedacht eerder een nieuw woonconcept om de leegstaande school te herontwikkelen tot een maatschappelijk aantrekkelijke woonomgeving voor mensen met een zorgvraag. Dit concept speelt in op langer zelfstandig en kwalitatief wonen en de scheiding tussen wonen en zorg. Bij het creëren van een passende plek werken ze bij voorkeur met lokale zorgorganisaties, servicespartijen en andere goede initiatieven uit de wijk of stad.

Fivente heeft de locatie samen met Comfort en Careless verkocht aan het Anders Invest Zorgvastgoed Fonds uit Maarsbergen. “Wij zijn eigenaar van de locatie en exploiteren het voor de lange termijn,” vertelt Farshad. “Vanaf het begin waren wij enthousiast over het woonzorgconcept van Fivente en de uitstraling van het plan.” Het project sluit helemaal aan bij onze werkwijze. “Vaste relaties en duurzame exploitaties. Wij investeren onder andere in huur- en zorgwoningen en focussen op de sociale cohesie binnen onze gebouwen.”

Meander is als zorgpartner betrokken. Bewoners van Bei de Ling kunnen straks gebruik maken van zorg op afroep en diverse faciliteiten die het wonen comfortabel maken en langer zelfstandig thuis wonen stimuleren. “Wat we hier neerzetten, is een nieuwe manier van zorg verlenen,” vertelt Bert trots. Nieuwe woonvormen voor ouderen als Bei de Ling zijn noodzakelijk vanwege de toenemende zorgvraag, een terugtrekkende overheid en de beperkte opnamemogelijkheid in meer traditionele verpleegtehuizen.

Bert Beijersbergen

Ontwikkelaar Fivente

“Het is belangrijk om de verbinding te zoeken met buurtbewoners om een plek te realiseren waar iedereen zich thuis voelt.”

Respect voor wat er is

“De omgeving moet zich kunnen herkennen in het plan. Het is belangrijk dat je respect hebt voor wat er is en de verbinding zoekt met de buurtbewoners,” vertelt Bert. Als we vernieuwing in de wijk willen creëren, moeten we een plek realiseren waar iedereen zich thuis voelt. Tijdens de allereerste inloopmiddag en -avond is het plan aan geïnteresseerden gepresenteerd. Het draagvlak was aanwezig en het enthousiasme groot. “De meeste buurtbewoners zagen het als een aanvulling en kwaliteitsverbetering van hun wijk,” licht Bert toe. Met name omdat binnen het plan een ontmoetingsruimte blijft waar zij gebruik van kunnen maken. Buurtbewoners hebben ook kenbaar gemaakt betrokken te willen worden bij het tuinontwerp en daar is positief op geantwoord.

Financieel in relatie tot sociaal

“Het financiële plaatje kloppend krijgen in het korset van (overwegend) sociale woningbouw,” zegt Bert. Dat was voor dit project de grootste uitdaging. “Dat vraagt nogal wat. Zowel bij de aankoop van het perceel als bij de ontwikkeling van het complex,” verduidelijkt Bert. Farshad licht dat verder toe: “Je wil een goed woonproduct ontwikkelen. In dit geval passen daar geen torenhoge prijzen bij.” Het animo voor dit nieuwe woon-zorgcomplex is groot. Dat bleek wel uit de eerste verhuurbijeenkomst in de nabijgelegen St. Josephkerk. “Wat echt een eye-opener voor mij was, was dat er ook jongeren waren,” geeft Farshad aan. Iets wat hij vooraf niet bedacht had. “Maar de ideale bewoner kan iedereen zijn: mits je een, en dat kan variëren van een licht tot zwaardere, zorgvraag hebt.” 

Farshad Boin

Anders Invest Zorgvastgoed Fonds

“Het project sluit helemaal aan bij onze werkwijze: vaste relaties, duurzame exploitaties en sociale cohesie binnen onze gebouwen.”

Lokaal verankerd met landelijk netwerk

Beide heren zijn erg te spreken over de samenwerking. “In alle uithoeken van ons land zitten goede bouwers,” geeft Bert aan. “Voor dit project waren wij specifiek op zoek naar een landelijke bouwer die lokaal geworteld is in het Limburgse. Een partij met kennis van die markt.” Farshad voegt daaraan toe: “Wij hebben vaker met Van Wijnen samengewerkt in andere regio’s en dat is uitstekend bevallen.” Vanaf het moment dat de handtekening gezet is, en eigenlijk al lange tijd daarvoor, verloopt de samenwerking voorspoedig. “Ik denk dat we allemaal voelen dat dit een bijzonder project is,” aldus Bert. Berts enthousiasme is groot: “Dit gaat een hoog cijfer worden! Er zit een gedegen team op de bouw, de persoonlijke betrokkenheid is groot en we blijven, ook als het lastiger wordt, met elkaar in gesprek.” Farshad voegt daaraan toe: “Ook de liefde voor het vak en de band met de doelgroep gaat ons hierbij helpen.”