Heerenveen versnelt met braakliggend terrein

Wonen

15:34

01-03-2023

Korte procedures, nauwe samenwerking en tijdelijke, betaalbare én volwaardige woningen. Daarom kiest gemeente Heerenveen voor de Snel Thuis-aanpak. Met de 30 sociale en 20 particuliere huurwoningen wil de Friese gemeente de druk op de lokale woningmarkt verlichten. “We lossen hiermee de woningcrisis niet op. Maar het is wel een begin”, vertelt wethouder Jaap van Veen van gemeente Heerenveen.

In 2020 stonden in Heerenveen 7.500 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. En dat aantal neemt toe. De wethouder wil daarom met spoed het woningtekort aanpakken. Het idee van Van Wijnen om tijdelijke woningen te bouwen op een braakliggend terrein, sloot daar naadloos op aan. Jaap van Veen: “We hebben op het verlengde van de Pastorielaan permanente woningbouw in gedachten, maar de plannen zijn nog lang niet uitgekristalliseerd. Om in te kunnen spelen op de acute vraag, gaan we nu in snel tempo 50 woningen bouwen. Binnen een jaar kunnen de huurders erin.”

Sta je ook voor de opgave om het woningtekort in je gemeente met spoed aan te pakken?
Neem direct contact op met Projectleider Grico Sikkema.

Tijdelijk en toch mooi
Het bijzondere aan het project is de tijdelijkheid: de woningen blijven 15 jaar staan. Jaap van Veen: “Dat hebben we niet eerder gedaan met zulke mooie woningen. Tijdelijke woningen zijn meestal omgebouwde containers of heel eenvoudige bouw. De Snel Thuis-woningen zijn volwaardige woningen van duurzaam beton voor een betaalbare prijs. Maar ze zijn wel demontabel op de heipalen na. Dat is uniek. Dat bleek ook uit de publicatie voor het Didam-arrest. Geen enkele partij reageerde, omdat anderen geen gelijkwaardige woningen voor deze prijs kunnen leveren.”

Het geheim zit ‘m in de woningen uit de fabriek van Van Wijnen. “Ik raad iedereen een rondleiding in de fabriek aan. Die is zo uitgekiend. Daar is heel wat denkwerk aan vooraf gegaan. Ik heb er echt bewondering voor dat een bouwer deze degelijke woningen voor 15 jaar kan neerzetten.”

Jaap van Veen

Wethouder gemeente Heerenveen

“Mensen wachten gemiddeld vier jaar op een sociale huurwoning. Dat ga je met 50 woningen niet oplossen, maar als alle gemeenten dit zouden doen, kom je snel tot een oplossing.”

Voor wie doe je het?
Uiteraard zijn er ook tegenvallers. Zo zijn de gesprekken met woningcorporaties nog in volle gang, terwijl het beter werkt als een woningcorporatie vanaf het begin meedenkt en meedoet. Ook hoopten de ambtenaren op een mooiere stedenbouwkundige inpassing. “Maar je kiest bij de Snel Thuis-aanpak voor 10 woningen per blok. Met minder dan 10 kan Van Wijnen de Snel Thuis-woningen niet aanbieden. Dan komt de businesscase niet rond. Dat moet je accepteren om mensen snel een huurwoning te kunnen bieden. Want voor de woningzoekenden doe je het uiteindelijk.”

Zowel de gemeente als Van Wijnen leren veel van het traject. Vooral van elkaars werkprocessen. “Die moet je begrijpen om samen zo snel mogelijk het traject te doorlopen. We hebben onder andere met onze juristen en de externe juristen van Van Wijnen de juridische mogelijkheden verkend. Ieder had zijn eigen kijk. Uiteindelijk hebben we tóch voor een uitgebreide omgevingsvergunning gekozen, waardoor het traject iets langer duurt. We vinden inspraak heel belangrijk.”

wethouder heerenveen

Vrij risicoloos
Wethouder Van Veen is enthousiast over de Snel Thuis-aanpak. “Dit kan in elke gemeente. Als je een stuk grond hebt waar de komende jaren niets mee gebeurt, kun je vrij risicoloos dit concept toepassen, omdat de woningen demontabel zijn. Je moet het wel aandurven. Want de procedures lopen al, terwijl er bijvoorbeeld een flora- en faunaonderzoek gaande is waar we de uitkomst nog niet van weten. Dat vraagt lef en is soms lastig. Want als wethouder heb ik nog niet op elke vraag een antwoord. We zijn echter niet de enige die een risico nemen. Ook Van Wijnen investeert terwijl er nog onzekerheden zijn.”

“Waarom nemen we het risico? Heerenveen is de banenmotor van Friesland. Ik vind dat we mensen die hier willen werken ook moeten kunnen wonen. Dat kan nu niet. Van de provincie mogen wij een beperkt aantal permanente woningen bouwen. Tijdelijke woningen vallen daarbuiten. Dus bouwen we die. Want met deze tijdelijke woningen kunnen we met spoed mensen een woonplek in Heerenveen bieden. En daar heeft de hele regio profijt van.”

Meer weten over de Snel Thuis-aanpak?

Snel Thuis-aanpak

Binnen een jaar een straat erbij. Met kleine projecten realiseren we snel én zorgvuldig woningen om de woningnood aan te pakken.

Lees verder

In zeven stappen Snel Thuis

Met de Snel Thuis-aanpak gaan we binnen één jaar in zeven stappen van het idee voor een nieuwe straat naar de sleuteloverdracht.

Lees verder

Minder gedoe, zo ontzorgen wij

Van juridisch advies over het Didam-arrest en het voorbereiden van de vergunningsaanvraag tot communicatie met omwonenden.

Lees verder

Permanente of tijdelijke woningen

Om nú te kunnen versnellen, maken we betaalbare, duurzame en eenvoudig te verplaatsen kwaliteitswoningen in onze woningfabriek.

Lees verder

Versnelde aanpak in Dijk en Waard

Als je vaart wil maken, moet je zaken anders aanpakken. Senior projectleider René Zwagerman vertelt hoe zij dat gedaan hebben.

Lees verder

Dronefoto: LC/Arodi Buitenwerf

Sta je ook voor de opgave om het woningtekort in je gemeente met spoed aan te pakken?
Neem direct contact op met Projectleider Grico Sikkema.