Blog: ‘Als bouwbedrijf zelf verantwoordelijkheid nemen’

De bouw heeft mij altijd mateloos geïntrigeerd. In al zijn facetten. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is wat wij bij Van Wijnen doen. Toch is er iets radicaal veranderd. Ook in mijn hoofd.

blog-als-bouwbedrijf-zelf-verantwoordelijkheid-nemen

De bouwsector heeft flink te lijden gehad van de financiële crisis die zich vanaf 2008 manifesteerde. Terugblikkend heeft deze crisis Van Wijnen ook veel goeds gebracht. We wilden niet alleen overleven, we wilden het moment tevens aangrijpen om ons bedrijf beter voorbereid te laten zijn op de toekomst. We hebben daarom onze blik naar buiten gericht. En ja, we maakten ons grote zorgen over de problemen van nu: de klimaatverandering, de CO2-uitstoot, de uitputting van fossiele bronnen en de toenemende schaarste van materialen en mankracht.

Verandering bouwsector

Natuurlijk, je kunt wachten tot de overheid met bezwerende maatregelen komt. Maar je kunt als bedrijf, als bouwsector, ook zélf je verantwoordelijkheid nemen. De cijfers liegen er immers niet om: 17% van de drinkwaterconsumptie, 33% van de CO2-emissie, 30% van het afval en 45% van het wereldwijde grondstoffengebruik komt voor rekening van de bouw. Hier kun je niet voor weglopen. Verandering in de bouwsector is onvermijdelijk.

We zijn gaan nadenken over oplossingen om goedkoper en efficiënter te werken. Met vergaande digitalisering en industrialisatie van het bouwproces, reductie van faalkosten, kortere bouwtijden en met toepassing van de nieuwste technologie als Virtual en Augmented Reality. Van Wijnen heeft de lat gelijk hoog gelegd met als ambitieuze doel: 0% afval in 2025 en per saldo geen footprint vanuit ons proces en onze producten in 2030.

Het blijft niet bij woorden alleen: kijk naar De Loskade, ons project op het voormalige Suikerfabriekterrein in de stad Groningen. Dit is onze broedplaats voor circulariteit en innovaties van de toekomst. We bouwen hier de komende jaren aan een circulaire en re-montabele pop-up wijk in een experimentele omgeving. Concreet: tussen nu en 2030 gunnen we onszelf, onze ketenpartners en de tijdelijke bewoners de ruimte, de tijd en de middelen om op zoek te gaan naar de beste toekomstbestendige oplossingen om de problemen van nu het hoofd te bieden.

“De bouw heeft mij altijd mateloos geïntrigeerd. In al zijn facetten. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is wat wij bij Van Wijnen doen. Toch is er iets radicaal veranderd. Ook in mijn hoofd.”

Hilbrand Katsma, Directeur van Wijnen Noord en Oost

Hilbrand Katsma

Algemeen Directeur Van Wijnen Components

h.katsma@vanwijnen.nl
 

Referentieprojecten

 
 

Experimentele omgeving de Loskade

VAN WIJNEN SUIKERFABRIEK LOSKADE

 

Comfortabel en betaalbaar wonen met Fijn Wonen

van wijnen, fijn wonen, nul op de meter renovatie, nul op de meter nieuwbouw, werkzaamhedenkalender, renovatie, zonnepanelen, sinnebuoren, fijn wonen akkrum, van wijnen, fijn wonen, nul op de meter renovatie, nul op de meter nieuwbouw, duurzaam bouwen

Meer dan bouwen