Van Wijnen en BPD bundelen krachten

Wonen

Kampen

11:41

20-04-2023

BPD: Bouwfonds gebiedsontwikkeling heeft Van Wijnen Zwolle geselecteerd voor de bouw op Het Eiland in Reeve. Het gaat om 16 woningen. Het doel is uiteindelijk om nog 72 woningen extra te bouwen in De Dorpskern. Een mooie opgave binnen een unieke gebiedsontwikkeling. Met de aanleg van het Reevediep is namelijk ruimte ontstaan voor de realisatie van een compleet nieuw dorp Reeve.

Op een zonnige dag spreken we af op de bouwplaats met Jeroen de Boed, directeur Van Wijnen Zwolle, en André la Rivière, senior ontwikkelingsmanager BPD Noord-Oost & Midden bij BPD Gebiedsontwikkeling. Er ontrafelt zich een goed gesprek over de kracht van een succesvolle samenwerking.

Uitdagingen samen tackelen

“We hebben respect voor elkaars belangen. Dat wil niet zeggen dat het nooit schuurt. We ontwikkelen en bouwen immers in een tijd dat de bouwkosten en de betaalbaarheid van woningen – door stijgende rentes – enorm onder druk staan. Daar zit de grootste uitdaging van het project. De bouwkosten zakken nog niet mee met de verkoopprijzen doordat materialen en personeel schaars zijn. Hoe maak je kwaliteit dan haalbaar? Daar kun je alleen antwoord op krijgen als je de boeken open op tafel legt. Doordat we oprecht en transparant op inhoud het gesprek aangaan, zijn we altijd op een prettige manier tot een oplossing gekomen”, vertellen de heren.

“Door te vertrouwen op eigen kracht en te durven leren van elkaar kom je zoveel verder.”

Jeroen en Andre staan in een steiger van een woning in de wijk Reeve

Soortgelijk DNA

Dat Jeroen en André elkaar goed kunnen vinden danken de twee aan een persoonlijke klik en aan het soortgelijke DNA van de twee bedrijven. Duurzaam bouwen en betaalbaar wonen mogelijk maken. En daarmee leefomgevingen creëren waar het nu en over 50 jaar prettig wonen is, is wat zowel Van Wijnen als BPD ambiëren. En aan de plannen voor Reeve te zien gaat dat hier lukken. De diversiteit aan woningen is enorm en Het Dorpshart met haven is zo ingericht dat er volop ruimte is voor ontmoeting waardoor de fijne dorpse sfeer ontstaat die gemeente Kampen en BPD voor ogen hebben.

Keuzes maken uit verschillende scenario’s

André: “Wij hebben Van Wijnen geselecteerd als bouwer, omdat er vanuit het verleden nog afspraken lagen. Daarbij is het bedrijf, net als ons, een landelijke speler die lokaal verankerd is. Dat vonden we prettig. Net als het feit dat Van Wijnen een brede ervaring heeft met alle soorten bouwsystemen. Van traditioneel tot conceptmatig. Aan de hand van het ontwerp en onze ambities ten aanzien van duurzaamheid en woongenot werkte Van Wijnen diverse scenario’s uit. Op basis hiervan konden we samen doordachte keuzes maken over de manier van bouwen en het te kiezen duurzame energiesysteem.”

Jeroen vult aan: “Ik denk ook dat daar onze meerwaarde ligt. We hebben zoveel ervaring in huis dat we in elke situatie een passende oplossing kunnen bieden. Soms zelfs meerdere. We komen met uitgewerkte voorstellen en ontzorgen daarmee onze klant. Daarnaast is onze bouwtijd kort en werken we samen met vaste installatiepartners waarop we kunnen vertrouwen.”
“Inderdaad”, beaamt André. “En de kopersbegeleider die kopers aan de hand neemt, vinden we ook een onderscheidend vermogen.”

Gezellig en levendig

In Reeve komt een echte dorpskern met 2 scholen en mogelijk een supermarkt. De 1550 woningen liggen verdeeld over verschillende deelgebieden waaronder Het Eiland, De Dorpskern en De Werven. Oer-Hollandse wolkenluchten en de robuuste dijk met eindeloos veel water om je heen zijn indrukwekkend. En dus is het niet zo vreemd dat de eerste 16 woningen in recordtijd waren uitverkocht. Deze pioniers gaan de toon zetten. Maar hoe zal het over 10 jaar zijn? André en Jeroen kijken elkaar aan en denken even na. Dan vrij stellig: “Dan hopen we hier nog eens rond te lopen, maar dan door straatjes en over pleinen en bruggen. Als we dan zien dat op het dorpsplein buren elkaar ontmoeten, er wordt geroeid in de wateren en kinderen in het water springen, is onze missie geslaagd. Dan is Reeve gezellig en levendig en een nieuw dorp geworden waar met plezier wordt gewoond.”

Meer lezen over dit project?