Circulariteit als grondslag bij sloopopgaven

Algemeen

Schiedam

11:49

11-01-2021

Het is onze ambitie om energieneutraal te bouwen, zonder afval, met minimaal gebruik van grondstoffen en met respect voor de leefomgeving. Samen met onze partners en leveranciers kijken we daarom kritisch naar onze sloop- en bouwmogelijkheden. Oogstbedrijf New Horizon is één van deze partners. New Horizon levert bouwmaterialen die bijdragen aan een circulaire economie door materialen die vrijkomen bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen opnieuw te gebruiken. New Horizon is momenteel bezig met het slopen van de oude portiekflats rondom de Parkweg in Schiedam. Hier gaan we een nieuwe woonwijk bouwen, genaamd ‘in de Buurttuin’. Alex Verkuijlen, directeur bij New Horizon Urban Mining, Arjan van Meijeren, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen West, en Jeroen Roijers, Ontwikkelingsmanager bij Van Wijnen, vertellen over het project en de gezamenlijke ambities met betrekking tot circulair bouwen.

Circulair bouwen doen we samen

Alex is verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Urban Mining binnen New Horizon. Alex legt uit: “Urban Mining voorkomt sloopafval door vrijkomende materialen om te zetten in waarde. Afval bestaat niet voor ons. Material Balance, de andere pijler van New Horizon, is verantwoordelijk voor  de afzet van de vrijgekomen materialen en levert deze weer terug aan de markt. Ons uiteindelijke doel is om bouwmaterialen te leveren die bijdragen aan een circulaire economie.”

“Circulariteit is een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Het draagt enerzijds bij aan onze eigen duurzaamheidsambities, maar ook aan die van onze klanten. Om deze ambities waar te kunnen maken hebben wij partners zoals New Horizon nodig.“

Arjan van Meijeren, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen West

Circulariteit als basis voor samenwerking

Bij de uitvraag van een sloopopgave benaderen we een aantal partijen. Arjan licht toe: “We willen bouwen met zo min mogelijk afval, daarom vragen we aan deze partijen om het onderdeel circulariteit terug te laten komen in hun sloopplan. We willen weten welke materialen vrijkomen, hoeveel procent hiervan geschikt is voor hergebruik, hoe de afvoerstromen lopen, maar ook hoe het transport geregeld is. Zo maken we circulariteit meetbaar.“

 ‘Wij slopen niet, wij oogsten’

Alex vertelt meer over het principe van Urban Mining: “Circulair slopen is eigenlijk niet de juiste term. Wij oogsten vrijgekomen sloopmaterialen, creëren waarde en besparen CO² door deze gegarandeerd terug te brengen in de bouwkolom. Voordat we beginnen met oogsten maken we altijd een oogstlijst. We hebben inmiddels een enorme database met informatie over materialen die we terugvinden in verschillende type gebouwen, zoals utiliteitsgebouwen of corporatiewoningen. Zo waren we op voorhand al in staat om een goede inschatting van de materiaalopbrengst uit de corporatiewoningen rondom de Parkweg te maken.”

Alex vertelt verder: “Daarna maken we inzichtelijk wat we met de producten gaan doen. Dit gaat tot in detail: van tonnen beton die uit het casco komen tot aan de sloten van de deuren. Vervolgens verwerken de partners uit ons netwerk (het Urban Mining Collective) de vrijgekomen materialen. We hebben afspraken met diverse leveranciers van bouwproducten en grondstoffen die materialen terugnemen. Zij keuren de materialen en nemen ze op in hun assortiment of verwerken deze vervolgens in hun eigen producten. Zo ontstaat circulair bouwmateriaal.“

Oud maakt plaats voor nieuw

Circulariteit is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van ‘in de Buurttuin’ in Schiedam. De nieuwe woningen zijn toekomstbestendig, zo kunnen we later, misschien wel over 100 jaar, zoveel mogelijk van de bouwmaterialen weer opnieuw gebruiken. We passen daarom onderhoudsvriendelijke en toekomstbestendige materialen toe. Jeroen Roijers, Ontwikkelingsmanager bij Van Wijnen, licht deze visie toe: “Voor al onze projecten zoeken wij de juiste balans in welzijn, biodiversiteit, betaalbaarheid, CO² -reductie, gebruikskwaliteit, levensduur en omgeving. Deze onderwerpen zijn voor ons de bouwstenen van toekomstbestendigheid.”

Als ik naar de oude portiekflats aan de Parkweg kijk, dan zie ik geen sloopgebouwen, maar donorgebouwen met een magazijn aan grondstoffen. Ik zie hier geen afval, maar nieuw beton en nieuwe vloeren.”

Alex Verkuijlen, directeur bij New Horizon Urban Mining

Wil je meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina.