COA en Van Wijnen sluiten huurovereenkomst voor tijdelijke uitbreiding

Algemeen

Amersfoort

Harderwijk

13:58

08-09-2022

Binnenkort wordt de gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort uitgebreid met tijdelijke units. Vanwege de huidige druk op de opvanglocaties van het COA wordt er landelijk gezocht naar extra opvangplekken, waarbij uiteraard ook Amersfoort gevraagd is medewerking te verlenen. Gezien de tijdelijke uitbreiding die in het verleden al op dezelfde locatie heeft gestaan, zijn de mogelijkheden onderzocht om hier opnieuw, en op korte termijn, extra opvang te verzorgen.

Samenwerking
Van Wijnen Projectontwikkeling Midden is eigenaar van de locatie naast het COA en is door de gemeente en het COA benaderd om medewerking te verlenen aan deze tijdelijke uitbreiding. Van Wijnen is bezig met planontwikkeling voor de betreffende locatie waarbij de daadwerkelijke uitvoering niet op korte termijn gepland is. Daarmee was de weg vrij om in overleg tot uitbreiding voor de opvang van 300 asielzoekers te komen. Dankzij de medewerking van alle partijen konden snel spijkers met koppen geslagen worden.

De procedures om tot de plaatsing van de tijdelijke units te komen zijn vergevorderd. Op locatie zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels gestart en naar verwachting kunnen medio december de units in gebruik worden genomen. De tijdelijke units zijn gepland voor een periode van twee jaar.

COA is er klaar voor
Het COA is blij met deze uitbreiding, mede dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, Van Wijnen en het COA om dit te realiseren. De extra plekken zijn hard nodig om de doorstroming van asielzoekers in Nederland te bevorderen. Hiermee wordt ook de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verder ontlast. In verband met deze uitbreiding zoekt het COA nog een aantal nieuwe medewerkers. Zie hiervoor de website www.coa.nl.