Communiceren is het sleutelwoord

“Naast heldere communicatie is het van belang om de woning elke dag schoon en netjes achter te laten zodat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren” aldus Gerrit Kamers, uitvoerder Van Wijnen Eibergen.

communiceren-is-het-sleutelwoord

De twee boerderijflats bestaande uit 27 en 24 appartementen aan de Koningsbult en het Wenneker hebben een flinke opknapbeurt gehad. In opdracht van wooncorporatie ProWonen realiseerde Van Wijnen in een kort tijdsbestek deze renovatie.

Tevreden bewoners

De renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in bewoonde toestand. Dat vereiste een goede communicatie en logistieke planning. Zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden zijn de bewoners duidelijk geïnformeerd over de voortgang. Door middel van een bewonerskalender zijn de bewoners op de hoogte gebracht van de werkzaamheden per dag.

Daarnaast hadden de uitvoerder en voorman tijdens de bouw dagelijks nauw contact met de bewoners en hebben zij al hun vragen beantwoord. Middels een enquête is gepeild hoe de bewoners de werkzaamheden en contacten hebben ervaren. Hieruit bleek dat zij zeer positief waren.

Flinke opknapbeurt, zowel esthetisch als energetisch

Vooral de buitenkant van de appartementen is flink aangepakt. Van nieuwe dakbekleding en kunststof kozijnen tot vervanging van het voegwerk en nieuwe voordeuren. “Het verschil is fantastisch om te zien. Het lijkt of er een nieuw gebouw staat in de wijk, maar de oorspronkelijk boerderijstijl is gebleven”, aldus projectleider Joost Giesen.

In de woning is ook het nodige gedaan. Zo zijn de badkamer, keuken en het toilet vernieuwd, asbest gesaneerd, groepenkasten en installatiewerk vervangen, cv leidingen vervangen en is er per appartement een mechanische ventilatie aangebracht. Ook de algemene ruimten, trapopgangen en parkeerlagen zijn flink onder handen genomen en voorzien van een nieuwe uitstraling.

De appartementen zijn van energielabel C/D naar label A gegaan door middel van glas-, dak- en vloerisolatie en door toepassing van een HR-verwarmingsketel. Daarnaast zijn er per complex een aantal PV-panelen aangebracht ten behoeve van de aangebrachte energiezuinige LED verlichting in de algemene ruimten.

Betrokken

In een vroeg stadium hebben wij onze kennis en expertise ingebracht en gezamenlijk met partners en opdrachtgever de ingrepen, zowel esthetisch als bouwkundig, bepaald. Tijdens het project hebben we gezamenlijk keuzes gemaakt op diverse fronten om in het werk bij te sturen. Hierdoor hebben we het beste eindresultaat gehaald binnen de vooraf gestelde (financiële) kaders.

Opdrachtgever ProWonen is zeer tevreden over de samenwerking met Van Wijnen. “Medewerkers van Van Wijnen voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor het project”, geeft projectleider Roy Meurs aan. “Ze komen afspraken goed na en zijn altijd op zoek naar de beste oplossing die past binnen de mogelijkheden.” Noemenswaardig is dat de planning die afgegeven is in de selectiefase, exact de planning is geweest tijdens de uitvoeringsfase een jaar later.

Bekijk hieronder de film waarin de werkzaamheden aan de appartementen en het mooie resultaat goed te zien zijn.

Meer dan bouwen