Contouren nieuw dak Station Ede-Wageningen zichtbaar

Recreëren

Werken

Arnhem

Ede

12:24

22-02-2023

Na het succesvol inschuiven van de Oosttunnel, het inhijsen van de drie liftschachten in de perrons en het inrijden van de verbreding van perron 1, is er een start gemaakt met de bouw van de indrukwekkende perronkap voor Station Ede-Wageningen.

De houten perronkap bestaat uit een constructie van 23 driehoeken. Elke driehoek bestaat uit houten liggers van 27 meter lengte, 2 meter hoogte en 0,3 meter dik. De kap wordt geplaatst op 20 stalen kolommen variërend in lengte van maar liefst 14-16 meter lang en 1,9 x 1,9 meter breed. De zwaarste kolom weegt 20 ton.

Peter Derksen, projectleider Van Wijnen, vertelt: ‘Op 11 en 12 februari werden de eerste 9 kolommen op de fundering bevestigd. Gezien het plaatsen van de kolommen exact binnen de vooraf vastgestelde treinvrije periode plaats moest vinden, was een gedegen planning van cruciaal belang. Door de goede voorbereiding en samenwerking met elkaar, verliep de plaatsing heel voorspoedig. Eind maart bevestigen we de overige 11 (pendel)kolommen, waarna we in mei en juli van dit jaar de 23 houten driehoeken op de kolommen takelen.’

Metamorfose station Ede-Wageningen

In samenwerking met gemeente Ede en NS-stations vernieuwt ProRail het station van Ede-Wageningen. Aannemerscombinatie EdesPoort, bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen vanuit vestiging Arnhem, voert in opdracht van ProRail de werkzaamheden uit. De scope van het project: de vernieuwing van het stationsgebouw, twee nieuwe perrontunnels, een nieuwe perronkap, een langzaamverkeersburg en de vernieuwing van de spoorinfra in het stationsgebied. VolkerRail voert hierin de rail-gerelateerde werkzaamheden uit. Van Wijnen richt zich vanuit vestiging Arnhem op de bouwkundige elementen en Van Hattum en Blankevoort is civiel verantwoordelijk.

Wil je updates ontvangen van alle werkzaamheden rondom het nieuwe station? In de app Spoorzone Ede vind je onder andere beeldmateriaal, informatie over de planning en mogelijk hinder als gevolg van de werkzaamheden.

Afbeeldingen op deze pagina afkomstig van Mart Stevens