De bouw- en energiesector in gesprek

de-bouw-en-energiesector-in-gesprek
Door Dick van Ginkel en Dieuwertje Nelissen
Oorspronkelijk bericht gepubliceerd op: powerpeers.nl/blog/de-bouw-en-energiesector-in-gesprek-wat-als-salderen-wegvalt

Op de Provada Future gingen Van Wijnen en energiedeelplatform powerpeers in gesprek, samen met andere innovators uit de bouwsector, over hoe de sectoren samen kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Huidige initiatieven zijn vaak afhankelijk van salderen. Wat als salderen wegvalt? Gelukkig zijn er oplossingen!

Het probleem: alle huidige business cases over duurzaam bouwen zijn gebaseerd op de bestaande salderingsregeling. Er wordt gestreefd naar het bouwen van ‘nul-op-de-meter’ of energieneutrale woningen. Dit houdt in dat woningen evenveel energie opwekken als de mensen die er in wonen verbruiken. Salderen zorgt ervoor dat het financieel haalbaar is.

Welke alternatieven zijn er als salderen wegvalt?

Er wordt volop gekeken naar alternatieven die toepasbaar zijn in en rondom de woning. Maar is het niet nodig om het hele systeem op z’n kop te zetten? Tijdens het gesprek hebben we de stelling ingebracht dat om het systeem te veranderen en de energietransitie te versnellen een combinatie van de volgende alternatieven nodig is: peer2peer handelen, virtueel salderen en het belasten van grijze stroom en gas.

Een combinatie van oplossingen

De gesprekspartners zien vele mogelijkheden die duurzamer bouwen en wonen mogelijk maken. Een combinatie zal ervoor zorgen dat dit ook zonder salderen rendabel is:

  • Duurzaam gebouwde woningen: zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
  • All-electric als norm, waardoor zonnepanelen meer gebruikt worden.
  • Management van energieverbruik (slimme meters met realtime inzicht op een display in de woonkamer, voorheen de kamerthermostaat) in combinatie met opslag.
  • Opslag binnen de woning en via elektrisch vervoer.

Wat te doen met de zonne-energie die dan nog overblijft? De mogelijkheid om vraag en aanbod van energie te matchen en peer-2-peer te handelen is een nieuwe invalshoek die welkom wordt geheten!

Beperkende regelgeving

Wat zijn de belemmeringen van de huidige wet- en regelgeving? Een aantal beperkingen kwamen meteen boven: de wettelijke verplichting voor gasaansluitingen, beperkte capaciteit van het net, onderling verhandelen van energie mag nog niet. En de regelgeving die de transitie stimuleert – saldering – is het voortbestaan onduidelijk. Zou deze regeling niet juist moeten worden uitgebreid naar virtueel salderen? Kortom, vernieuwende wetgeving is noodzakelijk om innovatie in de energietransitie te versnellen!

Hoe gaan we door naar de toekomst?

De technische ontwikkelingen en innovaties gaan door en het is belangrijk om vanuit verschillende sectoren samen te werken. Bouw- en energiebedrijven, maar ook netbeheerders zijn nodig om gezamenlijk te kijken naar de toekomst. Het is belangrijk om aan de slag te blijven met wat nu mogelijk is, maar ook is het cruciaal om te kijken naar de lange termijn. En om nu al te starten om dat te realiseren.

Bemoedigend is dat de verschillende partijen aan tafel op de ProvadaFuture nut en noodzaak inzien van het samen optrekken of zelfs een gezamenlijk proeftuin te realiseren. Om daarmee ook de overheid te overtuigen van wat er nodig is om de energietransitie via de bouw ‘in het dagelijks leven’ te faciliteren.

Heb je ideeën over de samenwerking tussen sectoren? Heb je ideeën over de wetgeving? Of wil je meedoen? Laat het weten!

Het rondetafelgesprek werd geleid door Dick van Ginkel (Van Wijnen) en Dieuwertje Nelissen (powerpeers). Deelnemers:  Ronald Schilt (Merosch), Edwin van Kessel (BeNext) en Henk Meiborg (Emodz).

Meer dan bouwen