‘De huiskamer van Oosterhout’ drie jaar later

Drie jaar na opening gaan we in gesprek met Charlotte Louwers (directeur Theater de Bussel) en blikken we terug op hoe zij de vernieuwbouw heeft ervaren.

de-huiskamer-van-oosterhout-drie-jaar-later

In het hart van Oosterhout, op een steenworp afstand van de Sint-Jansbasiliek, staat een in­drukwekkend vernieuwd gebouw: De Bussel. Hierin huizen zich een theater, de bibliotheek en het VVV-kantoor. Samen zorgen ze ervoor dat het culturele aanbod van het theater moeiteloos combineert met de informatieve en educatieve roeping van de bibliotheek en de toeristische functie van de VVV. Daarmee is De Bussel een plek waar dynamiek, ontmoeting en beleving centraal staan. Nu, drie jaar later, gaan we in gesprek met Charlotte Louwers (directeur Theater de Bussel) en blikken we terug op hoe zij de vernieuwbouw heeft ervaren.

Proces

Op het proces kijkt Charlotte, drie jaar later, nog steeds zeer positief terug. ‘Het was prachtig om te zien hoe De Bussel steen voor steen door Van Wijnen is opgebouwd. Dat proces is echt vakwerk. Een project van toekomstdroom te zien transformeren naar eindresultaat beslaat een lange periode. Een goed doordacht plan van eisen is de basis, daar zijn wij als gebruiker lang mee bezig geweest in samenwerking met de gemeente Oosterhout.’

Betrokkenheid
Vanaf het moment dat Van Wijnen bekend is als opdrachtnemer, is Charlotte nauw betrokken bij het proces. Ze is aanwezig bij de Project Start Up en ook tijdens de reguliere gebruikersoverleggen is ze erbij. ‘Een proactieve houding komt het gehele proces ten goede, besluiten kunnen snel genomen worden, men weet elkaar snel te vinden, je kan meedenken met elkaars uitdagingen. Dat resulteert in een beter eindproduct,’ aldus de directrice. Charlotte vertelt over de goede sfeer die er is ontstaan tussen haar en de medewerkers op de bouwplaats. ‘Ik was regelmatig te vinden op de bouwplaats, voordat ik mijn werkdag begon.’

Omgevingscommunicatie
Om de belangen van de verschillende stakeholders goed te behartigen is de ‘Belangenvereniging Santrijn’ opgericht. Deze bestaat uit buurtbewoners, de VVE van het aangrenzende appartementencomplex, het naastgelegen hotel, de gemeente Oosterhout, de VVV en natuurlijk het theater. Ook de omgeving werd gehoord in de keuzes die er gemaakt zijn. ‘Het was een erg waardevol overlegorgaan’ aldus Charlotte. Belangrijk is wel dat, als je een dergelijke vereniging opricht, je er serieus mee omgaat en dat hebben we gedaan.

Up-to-date informatie was te vinden op de website van de gemeente Oosterhout, via een Facebook projectpagina, nieuwsbrieven en een inloopspreekuur bij de uitvoerder op de bouwplaats. Om de stakeholders tegemoet te komen, hebben we als theater, voorafgaand aan de officiële opening een rondleiding gegeven aan de buren. We hebben hen de kans geboden om alvast de sfeer in het theater te komen proeven. Ook is er na de officiële opening een burendag georganiseerd.

Risico’s
Op de vraag wat het grootste risico was, antwoordt ze zonder twijfel ‘Het behalen van de opleverdatum.’ We plannen het nieuwe theaterseizoen ruim van tevoren in. Schuiven met producties is onmogelijk. Het team van De Bussel heeft hier handig op ingespeeld door de eerste voorstellingen niet op te nemen in het programmaboekje. Charlotte vertelt dat ze na de eerste voorstellingen een kleine pauze inlaste. ‘Op die manier gunden we onszelf de tijd om eventuele kinderziekten op te lossen’. Ook hebben we gekozen voor een korter theaterseizoen dan gebruikelijk. Dit gaf ruimte om in de zomer eventueel aangrijpende aanpassingen door te voeren. Dit is gelukkig niet nodig geweest.

Andere risicovolle onderdelen voor een theater zijn de directielevering van de theatertechniek. Deze apparatuur is erg precair. De grove werkzaamheden moeten echt gereed zijn alvorens men hiermee kan starten. ‘Gelukkig werkt Van Wijnen met een LEAN-planning, hierdoor is het voor mij, als niet-techneut, begrijpelijk hoe de planning verloopt. Dit gaf mijn gedurende het traject vertrouwen dat de mijlpalen daadwerkelijk gehaald werden’.

BaOpt-systeem
Met de toevoeging van het BaOpt-systeem is Charlotte buitengewoon tevreden. Het koste in beginsel wat afstemming om het goed in te regelen, maar nu de juiste instellingen zijn gevonden werkt het systeem erg prettig. Het bedienen van het BaOpt-systeem vraagt een strategischere visie. ‘We programmeren wekelijks het systeem afhankelijk van de bezetting,’ vertelt Charlotte. Een bijkomend voordeel is dat de energierekening een stuk lager uitvalt dan gebudgetteerd. Maar het belangrijkste: de gasten zijn erg tevreden. Ze ervaren met dit systeem geen tocht, maar een constante aangename, prettige temperatuur.

Advies
De directrice heeft een goed advies voor degene die voor soortgelijke opgave staan: ‘Blijf het gehele traject goed communiceren, zorg dat je van elkaars werkzaamheden op de hoogte bent, ook onder tijdsdruk. Blijf kritisch naar de uitgangspunten en het PvE. Door hier samen naar te kijken kunnen in sommige gevallen erg positieve ontwikkelingen ontstaan ten gunste van alle belanghebbenden. Stel contactpersonen aan binnen je organisatie die affiniteit hebben met de bouw. Het is een mooi, dynamisch traject waarbij de inzet wordt beloond door het bewonen van een fantastisch gebouw, waar veel gasten met groot plezier nu en in de toekomst naartoe komen’.

Lees meer informatie op onze projectpagina.


‘Het was prachtig om te zien hoe De Bussel steen voor steen door Van Wijnen is opgebouwd. Dat proces is echt vakwerk.’

Charlotte Louwers, directeur Theater de Bussel

Meer dan bouwen