De Nude in Wageningen; een all inclusive wijk in wording

Algemeen

Wageningen

09:52

12-11-2020

Nederland kent heel wat oudere wijken die zich kenmerken door hun eigen charme. De bewoners zijn vaak verknocht aan hun plek en de sfeer. Ze voelen zich er thuis en willen er graag blijven wonen. Maar door de jaren heen hebben deze leefomgevingen hun glans wat verloren. De ruim vijftig jaar oude Wageningse wijk De Nude is zo’n wijk.

Wijk van de Toekomst

De Nude is aangemerkt als ‘Wijk van de Toekomst’; het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord en richt zich op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Het is tevens een wederopbouwwijk waar de komende jaren veel groot onderhoud wordt gepleegd en het openbaar groen wordt vernieuwd.

De Woningstichting uit Wageningen staat de komende jaren, samen met de gemeente, voor deze grote uitdaging. En wij gaan ze daarbij helpen. Daarbij kijken wij als Van Wijnen niet alleen naar de duurzaamheidsopgave, maar naar de woonomgeving in z’n geheel. Dat onderschrijft Jacqueline Annema, woonconsulent bij de Woningstichting. Zij is nauw betrokken bij het project. ‘Het is een mooi project, dat we met huurders oppakken. Samen met een bewonerspanel is er in het voortraject een duurzaam wensen- en eisenpakket ontstaan voor de wijk. Daarna zijn we gestart met de zoektocht naar een geschikte partner. Van Wijnen presenteerde een mooi plan dat nagenoeg alle wensen kan waarmaken en waarin ook echt aandacht is voor de bewoners in de wijk.’ Samen met de Woningstichting, bewoners, gemeente en andere partners in de wijk bouwen we aan een sociale, toekomstbestendige wijk.

We geven de wijk een impuls door naast de duurzame oplossingen ook aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijk. We maken er weer een fijne en comfortabele woon- en leefomgeving van waarin iedereen zich thuis voelt

Stan van Eldijk, projectleider Van Wijnen

Nudemunt bevordert participatie

Om een omgeving te creëren die verbindt en uitnodigt tot ontmoeten, zijn we een pilot gestart met een muntensysteem, legt Stan uit. De ‘Nudemunt’, zoals wij het noemen, moedigt bewoners in de wijk aan om elkaar te helpen. Hiermee worden ze ook actief betrokken bij het groot onderhoud. De Nudemunten zijn inwisselbaar voor producten of diensten. Zo biedt het bewoners de mogelijkheid om extra kwaliteit toe te voegen aan hun woning gedurende het groot onderhoud, producten te kopen bij een geselecteerd tuincentrum of om een leuk dagje weg te gaan. Bewoners kiezen zelf waaraan ze de munten uitgeven. Daarnaast kunnen ze onderling gebruikmaken van de munten als ruilmiddel. Zij kunnen bijvoorbeeld hun buurman of buurvrouw helpen met diverse klusjes en afrekenen met Nudemunten. De Nudemunten zijn geldig tijdens de gehele looptijd van het project. Zoals elke bewoner ontvangt ook de familie van Olderen vijf Nudemunten. ‘Wat een goed initiatief. Mooi dat Van Wijnen met de Nudemunten bij wil dragen aan de sociale cohesie en participatie van bewoners in de wijk.’

Buurtbedrijf NuDe Toekomst

De Nude staat voor een grote opgave en werkt op meerdere sporen tegelijk aan die ‘Wijk van de Toekomst’. Er is goed gekeken hoe al die opgaven efficiënt en dichtbij georganiseerd kunnen worden. Een groep buurtbewoners hadden het idee om Buurtbedrijf NuDe Toekomst op te richten. Een levendig bewonersbedrijf van, voor en door bewoners. Zij zetten zich krachtig in om de leefbaarheid en de economie in de wijk te verbeteren. Het Buurtbedrijf kent vier initiatieven; klusbedijf, groenbedrijf, talent ontwikkeling en HUB voeding en gezondheid.

Jolanda van der Meijde is al geruime tijd actief betrokken bij Buurtbedrijf NuDe Toekomst. ‘De Nude is een prachtige, naoorlogse wijk vlakbij het centrum en de uiterwaarden. Ik woon er nu al meer dan 10 jaar met ontzettend veel plezier. Ik voel me er thuis en voel me verbonden met de wijk en haar bewoners. Het is een kleurrijke en gemêleerde wijk en de kracht die daarvan uitgaat, wil ik graag benutten.’ Ze wil samen met bewoners en partners een wijk creëren waarin je kunt ontmoeten, werken, leren en inspireren.

We willen bewoners eigenaarschap geven over de wijk

Jolanda van der Meijde, Buurtbedrijf nude toekomst

Ze zoeken voor hun opdrachten de samenwerking met instanties zoals gemeente Wageningen, de Woningstichting en bedrijven met een maatschappelijke drijfveer, zoals Van WijnenStan is enthousiast over de samenwerking met het Buurtbedrijf. ‘Wij maken dankbaar gebruik van de hulp van het klusbedrijf. ‘We huren hen in om allerlei klussen in relatie tot het groot onderhoud uit te voeren. Ze leveren praktische oplossingen en gaan voor kwaliteit. Ook kunnen bewoners in ruil voor hun Nudemunten het klusbedrijf inhuren voor bijvoorbeeld het ophangen van de gordijnen, het schilderen van een muur of het in elkaar zetten van een kast.’

All inclusive wijk

De Nude is een naoorlogse wederopbouwwijk aan de zuidwest rand van Wageningen. De wijk bestaat voornamelijk uit galerij- en portiek flats en enkele grondgebonden woningen. Er is een mooie mix tussen koop- en huurwoningen. In de wijk wonen veel alleenstaanden, waarvan veel studenten die verbonden zijn aan de Universiteit van Wageningen. Het project is gestart met een pilot; de portiek- en een galerijflat van de Savornin-Lohmanstraat, in totaal 50 woningen. Constructief zijn de galerie- en portiekflats nog goed, maar ze zijn niet meer van deze tijd. Met deze ingreep verlengen we de levensduur met nog eens 40 jaar.

Naast de ruimtelijke verduurzaming zetten ze in deze wijk dus ook sterk in op verduurzaming op sociaaleconomisch vlak. ‘De Nude is een all inclusive wijk in wording. Doel van de all inclusive wijk is het oplossen van systeemproblemen zoals armoede, sociale isolatie, klimaatverandering en vervuiling,’ aldus Jolanda.Ze is blij met de samenwerking met Van Wijnen. ‘Van Wijnen is erg welwillend en ziet de meerwaarde van hetgeen waarmee wij bezig zijn. Met de Nudemunten draagt Van Wijnen zeker bij aan de all inclusive wijk.’