De permanente marktdialoog is terug!

Algemeen

Amsterdam

12:59

24-06-2021

Na een succesvolle eerste en tweede ronde vond vandaag alweer de derde ronde van de Permanente Marktdialoog van Cirkelstad plaats in Amsterdam.   Vanuit de studio van Holland ConTech PropTech werd de marktdialoog live uitgezonden, zodat de productpitches niet alleen het opdrachtgeverspanel, maar ook de online toehoorders bereikten. Collega Lianne Quax, researcher circulariteit, nam deel aan het opdrachtgeverspanel naast Ad Heeman, programmamanager Groene Technologieën bij het Rijksvastgoedbedrijf en Arno de Wijn, projectmanager bij de Gemeente Amsterdam. 

Circulaire materialen 

De gepresenteerde materialen bestreken een breed scala van materialen: dakbedekking, vernieuwende blijvende en niet blijvende grondstoffen in de buitenruimte, speeltoestellen, isolatiematerialen, gevelkozijnen en -systemen.  

Opvallend was dat er dit maal niet alleen aandacht was voor de materialisering van de producten zelf, maar ook de planvorming en plaats of rol van de betrokkenen in het bouw- of ontwerpproces. Zo belichtte een slooppartij de wijze waarop zij ondersteunen bij het verwaarden van secundaire materialen en zijn speeltoestellen tegenwoordig niet meer alleen voorbehouden aan de jeugd. Ook senioren maken bijvoorbeeld op een laagdrempelige wijze gebruik van beweegtoestellen of -parcours. Buitenruimtes kunnen, net als gebouwen, flexibel worden ingericht zodat deze verschillende scenario’s bevatten en zo kunnen meebewegen met de behoeftes uit de wijk van die tijd. Een interessante ontwikkeling! 

Na een productpitch volgde telkens een verdiepende vragenronde waarna de panelleden konden aangeven of zij graag wilden ‘matchen’ of hier (nog) van af zagen.  

De marktdialogen leverden Van Wijnen een aantal interessante productalternatieven en ideeën op, welke de komende periode nader zullen worden verkend. 

Lees meer over de Cirkelstad’s Permanente Marktdialoog: