Door en met de gemeenschap

door-en-met-de-gemeenschap

6 juli 2018

Súdwest-Fryslân Connect (SWF Connect) verbindt lokale inwoners en nieuwkomers (statushouders) op een laagdrempelige manier door het organiseren van maandelijkse evenementen. Centraal hierbij staat het vergroten van het netwerk, het stimuleren van taalontwikkeling, het wegnemen van vooroordelen en het vergroten van de sociale cohesie van de gemeente. Om het project langdurig door te kunnen zetten en de evenementen ook in de toekomst gratis te kunnen bezoeken ondersteunt Van Wijnen SWF Connect.

Krachten en talenten van 35 trotse mensen worden ingezet om het project mogelijk te maken. Ze worden hierbij ondersteund door Society in Motion. Hooman Nassimi, oprichter van Society in Motion: “Momenteel trainen we de lokale inwoners om vanaf eind dit jaar de evenementen zelfstandig voor te zetten vanuit SWF Connect. Met de schenking kunnen inkopen gedaan worden voor het Syrische, Eritrees en ook Nederlands eten dat gemaakt wordt maar ook materiaalkosten voor een creatieve workshop of aankleding kunnen hiermee betaald worden. Met deze schenking krijg SFW Connect een basis om in de toekomst te blijven ‘connecten’.”

Meer weten over SWF Connect: facebook.com/swfconnect of bekijk een sfeerimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=l0Y19_gtx94

Meer dan bouwen