Een nieuwe doorbraak in de bouwwereld: Basis USO

Nieuwe afspraken over uniform samenwerken zorgen voor doorbraak in de bouwwereld op het gebied van BIM

een-nieuwe-doorbraak-in-de-bouwwereld-basis-uso

Het nieuwste initiatief van achttien partijen uit de bouw betekent opnieuw een doorbraak in digitaal samenwerken. In lijn met de succesvol geïntroduceerde BIM Basis ILS, wordt nu in samenwerking met een groot aantal nieuwe partijen een nieuwe stap gezet: de Basis USO, afspraken over uniform samenwerken aan sparingsopgaves.

Afspraken in Basis USO breed gedragen
De afspraken in de Basis USO hebben verschillende voordelen:

  • de informatie over sparingen is eenduidig en herkenbaar;
  • zuiver digitaal werken minimaliseert de ruimte voor verwarring; iedereen werkt op basis van exact dezelfde informatie;
  • werken met open standaarden voorkomt zogenaamde ‘vendor lock-ins’, waarbij bepaalde partijen niet kunnen aanhaken doordat ze met een ander type software werken;
  • alle informatie via open standaarden uitwisselen (IFC & BCF) is uniform inzetbaar (ISO gestandaardiseerd);
  • de informatie blijft bruikbaar en beschikbaar, ook over lange periodes (bijvoorbeeld de levensduur van een pand).

Een nieuwe stap in beter samenwerken
Werken in 3D wordt meer en meer de standaard in de bouwwereld. Er worden steeds betere gebouwmodellen gemaakt en verstrekt aan opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers, constructeurs, modelleurs en leveranciers. Maar écht samenwerken in 3D is nog geen vanzelfsprekendheid. Voor (contractuele) goedkeuringen wordt vaak nog om witdruktekeningen gevraagd. Het maken van die papieren tekeningen, zeker als tussenproduct, kost veel tijd en het resultaat is minder gemakkelijk uit te wisselen en aan te passen. Wanneer het gaat om sparingen in wanden, plafonds en vloeren is het bijna onmogelijk om via tekeningen foutloos samen te werken. Met de Basis USO wordt de foutmarge voor sparingen drastisch teruggebracht

Van en voor iedereen
Werken met de Basis USO is efficiënter, overzichtelijker en leidt tot slimmer werken met sparingsinformatie. De onafhankelijkheid van specifieke tools en software betekent dat letterlijk iedereen in de bouw kan aanhaken en meewerken aan efficiënter omgaan met de sparingsinformatie. Daardoor creëren we met elkaar de weg naar gebruiksvriendelijker communiceren. Op dit moment hebben de volgende partijen zich al aangesloten bij de basisafspraken over USO: Ballast Nedam, BAM, buildingSMART, Croonwolter&dros, deNijs, Dura Vermeer, Engie, Heijmans, Homij, Hurks, JP van Eesteren, Kropman installatietechniek, Kuijpers, Linthorst, Trebbe, Van Wijnen, ULC, Unica en VolkerWessels.

Open BIM

Uit de best practices van de afgelopen jaren blijkt dat werken met open BIM dé manier is voor integraal samenwerken in de keten. Hierdoor werken we in de keten vele malen efficiënter, bannen verspillende taken uit en voorkomen fouten als we dezelfde taal spreken. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.

Verder met USO
De Basis USO afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij  elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.
Deze basisafspraken zijn slechts een begin. Gaandeweg blijven de betrokken partijen hun zeer brede en rijke ervaring en kennis uitwisselen om de afspraken nog verder uit te werken. Met Basis USO zetten de betrokken partijen samen een belangrijke stap voorwaarts. Op weg naar integrale samenwerking is dit van belangrijke toegevoegde waarde voor de hele keten.

Deze infographic laat in 4 stappen zien wat de afspraken inhouden:
Download de infographic hier

Meer weten? Neem dan contact op met BIM-regisseur Léon Leeraar via l.eeraar@vanwijnen.nl

Meer dan bouwen