Een wijk met een verhaal

Wonen

Woningcorporatie

Elburg

Harderwijk

12:27

18-11-2020

Aan de noord-oostkant van Elburg verrijst momenteel een geheel nieuwe wijk: de Dijkjes. De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal. “Op die manier ontstaat hier een prettige woonomgeving met een dorps karakter”, aldus Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen.

Van Wijnen realiseert met de Dijkjes een wijk met een dorps karakter

Tekst: Stedenbouw uitgave 764, Henk-Jan Hoekjen

Eenvormigheid is de laatste jaren in stedenbouw en architectuur bepaald geen aanbeveling meer. Vanuit de gedachte dat woongenot en leefbaarheid gebaat zijn bij diversiteit en groen krijgen woongebieden steeds vaker een gevarieerde aanblik. In Elburg wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een wijk waarin de behoefte aan een prettig ogende diverse en duurzame woonomgeving op een bijzondere manier gestalte krijgt: de Dijkjes.

De stedenbouwkundige structuur is gebaseerd op bestaande landschappelijke elementen en een fictief historisch verhaal.

Walter van de Veen, Projectontwikkelaar Van Wijnen

De nieuwe wijk zal uiteindelijk 227 woningen omvatten, waarvan 40 procent sociale huurwoningen. De Dijkjes wordt in drie fasen aangelegd. Fase 1 van het project is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan fase 2, waarna volgend jaar fase 3 volgt. “Naar verwachting ronden we het project eind 2021 af”, zegt Walter van de Veen, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. “De Dijkjes is ontstaan vanuit een samenwerking met woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk en Zondag Ontwikkeling uit Tiel”, vertelt hij. “De belangrijkste uitgangspunten bij de wijk waren het duurzame karakter en de dorpse opzet.”

Karakteristieke stijl

Het ontwerp van de stedenbouwkundige structuur kwam voor rekening van Luc Bos. Hij bedacht het fictieve historische verhaal van een door de eeuwen heen gegroeid dorp. Dit narratieve uitgangspunt bood de mogelijkheid om de reeds bestaande landschappelijke elementen zoals een houtwal en een watergang in het stedenbouwkundige plan te incorporeren. Bovendien kon op die manier het beoogde dorpse karakter op een mooie manier gestalte krijgen. “Het verhaal is gebaseerd op de organische groei van het dorp rondom een brink”, legt Van de Veen uit, wijzend op een viertal afbeeldingen van het dorp in verschillende stadia van de fictieve historische ontwikkeling. “De brink zal een belangrijke centrale open ruimte blijven in de Dijkjes. Daaromheen zijn huizen geplaatst in verschillende stijlen en materialiseringen. De woningen zijn ontworpen door FIER Architecten uit Nijkerk en Venster Architekten uit Gouda.”

“Op enkele punten in de wijk zijn karakteristieke woningen geplaatst – de zogenoemde ‘stabilizers’ – die een bepaalde ambachtelijke functie uit het door Luc Bos ontwikkelde verhaal uitbeelden”, vervolgt Van de Veen. “Zo is er bijvoorbeeld een herberg, boerderij erf, smederij en het huis van de dijkgraaf – dat daarom wat hoger staat. Deze onderdelen van de wijk, die telkens in karakteristieke stijl ontworpen zijn, geven het ‘historische’ verhaal van de wijk nog meer cachet.

Duurzaam en betaalbaar wonen

Ook duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij dit project. Dit komt tot uiting in tal van facetten. Zo zijn er in de wijk bijvoorbeeld nestkasten aangebracht, is er volop aandacht voor gevarieerd groen met lokale plantsoorten en maatregelen voor klimaatadaptatie.  De woningen blinken uit in duurzaamheid. “De huurwoningen worden gebouwd volgens het principe van Nul op de Meter en de koopwoningen zijn uitgevoerd als EPC-0”, aldus Van de Veen. “Het is de kracht van Van Wijnen dat het ons gelukt is om dankzij ons geïndustrialiseerde woonproduct Fijn Wonen in een relatief korte tijd betaalbare, comfortabele, duurzame woningen te maken in een prachtige wijk.” Overigens kun je dat volgens Van de Veen als ontwikkelaar en bouwbedrijf nooit alleen. “Dit mooie voorbeeldproject kunnen we alleen succesvol uitvoeren dankzij de samenwerking met alle andere betrokken partijen.”