Gebruik duurzaam hout bijna 100%

In 2018 hebben wij als bedrijf ongeveer 23.100 m³ hout verwerkt. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

gebruik-duurzaam-hout-bijna-100-2

Zeker 98% van dit hout is duurzaam geproduceerd en heeft een FSC- of PEFC-CoC keurmerk. Daarmee hebben we onze doelstelling uit het Bouw- en Houtconvenant voor 2018 behaald. Dit betekent een reductie van de CO2 uitstoot met 15.000 ton.

Naar 100% duurzaam hout
De toepassing van duurzaam hout is één van de meeste effectieve mogelijkheden voor onze sector om het klimaatprobleem aan te pakken en bossen te beschermen. Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Hout met het FSC- en PEFC-CoC keurmerk komt uit bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd. Dat wil zeggen zonder schade voor milieu, mens en dier en zonder dat het hout opraakt. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. In de komende jaren werken we er dan ook naar toe om uitsluitend nog te werken met hout van duurzame afkomst. En daarmee de uitstoot van CO2 verder naar beneden te brengen.

Onze bijdragen aan leefomgevingen
De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en -functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig en hebben we verankerd in ons dienstenportfolio en in onze bedrijfsvoering.

Meer dan bouwen